Du kan ringa samtal från många olika platser i Webex-appen. Leta bara efter ljud- eller videosamtalsikonerna när du skickar ett direktmeddelande, tittar på ett kontaktkort eller anger ett namn eller en e-postadress i sökfältet.

Om du är konfigurerad med en telefontjänst som Unified CM, Webex Calling eller samtal som en tjänsteleverantör är värd för, har du också åtkomst till en knappsats och kan ringa ett samtal därifrån. Klicka och ange en persons namn, e-postadress eller videoadress (till exempel för en rumsenhet) i knappsatsen.

1

Välj om du vill göra det till ett ljudeller Videoring och välj sedan Ring på Webex.


 

Om du har flera telefonlinjer (endast Unified CM) kan du ändra den aktiva linjen för samtal.


 

Om din administratör har aktiverat samtalssäkerhet för din organisation visas högst upp till höger i samtalsfönstret och du får veta att samtalet är säkert.

2

Under ett samtal kan du välja följande:

Du kan ringa samtal från många olika platser i Webex-appen. Leta bara efter ljud- eller videosamtalsikonerna när du skickar ett direktmeddelande, tittar på ett kontaktkort eller anger ett namn eller en e-postadress i sökfältet.

Om du är konfigurerad med en telefontjänst som Unified CM, Webex Calling eller samtal som en tjänsteleverantör är värd för, har du också åtkomst till en knappsats och kan ringa ett samtal därifrån. Klicka och ange en persons namn, e-postadress eller videoadress (till exempel för en rumsenhet) i knappsatsen.

1

Gå till aktivitetsmenyn från ditt utrymme med någon annanoch tryck sedan på Ring. Tryck på personens nummer, välj Ring på Webex och tryck sedan påeller.

2

Använd något av följande alternativ under samtalet:

  • Tryck påför att dela skärmen.
  • Tryck påoch välj sedan Ny whiteboard för att skapa en whiteboardtavla.
  • Tryck påför att stänga av videon. Du kan se att videon är avstängd när ikonen blir röd.

 

När du ringer ett videosamtal används högtalaren som standard. När du ringer ett ljudsamtal används ditt hörlurar som standard. För att växla ljudet i ditt samtal trycker du på och väljer sedan Ljudinställningar.

Du kan ringa samtal från många olika platser i Webex-appen. Leta bara efter ljud- eller videosamtalsikonerna när du skickar ett direktmeddelande, tittar på ett kontaktkort eller anger ett namn eller en e-postadress i sökfältet.

Om du är konfigurerad med en telefontjänst som Unified CM, Webex Calling eller samtal som en tjänsteleverantör är värd för, har du också åtkomst till en knappsats och kan ringa ett samtal därifrån. Klicka och ange en persons namn, e-postadress eller videoadress (till exempel för en rumsenhet) i knappsatsen.

1

Gå till aktivitetsmenyn från ditt utrymme med någon annanoch tryck sedan på Ring. Tryck på personens nummer, välj Ring på Webex och tryck sedan på ellereller.

2

Använd något av följande alternativ under samtalet:

  • Tryck påför att dela skärmen.
  • Tryck påoch välj sedan Ny whiteboard för att skapa en whiteboardtavla.
  • Tryck påför att stänga av videon. Du kan se att videon är avstängd när ikonen blir röd.

 

När du ringer ett videosamtal används högtalaren som standard. När du ringer ett ljudsamtal används ditt hörlurar som standard. För att växla ljudet i ditt samtal trycker du på och gör ditt val.

Du kan ringa samtal från många olika platser i Webex-appen. Leta bara efter ljudeteller Videosamtalsikoner när du skickar ett direktmeddelande, tittar på ett kontaktkort eller anger ett namn eller en e-postadress i sökfältet.

Om du är konfigurerad med en telefontjänst som Unified CM, Webex Calling eller samtal som en tjänsteleverantör är värd för, har du också åtkomst till en knappsats och kan ringa ett samtal därifrån. Klicka och ange en persons namn, e-postadress eller videoadress (till exempel för en rumsenhet) i knappsatsen.


 

Du måste använda Chrome, Safari eller Firefox för att ringa samtal. Oavsett om du använder en webbläsare på Windows, Mac eller Linux ska du även se till att din webbläsare är inställd på att använda kameran och mikrofonen.

Klicka på Ringoch under samtalet klickar du påför att dela skärmen.