Możesz nawiązać połączenie z wielu różnych miejsc w aplikacji Webex. Wystarczy wyszukać ikony połączeń audio lub wideo za każdym razem, gdy wysyłasz wiadomość bezpośrednią, patrzysz na kartę kontaktu, wpisujesz nazwę lub adres e-mail na pasku Szukaj .

Jeśli masz skonfigurowaną usługę telefoniczną, taką jak Unified CM, Webex Calling lub Calling prowadzoną przez dostawcę usług, masz również dostęp do klawiatury numerycznej i możesz z niej nawiązać połączenie. Wystarczy kliknąć i wpisać imię i nazwisko osoby, adres e-mail lub adres wideo (np. dla urządzenia pokojowego) na klawiaturze wybierania.

1

Wybierz, czy chcesz, aby był to Audiolub wideozadzwoń, a następnie wybierz opcję Zadzwoń w aplikacji Webex.


 

Jeśli masz wiele linii telefonicznych (tylko Unified CM), możesz zmienić aktywną linię połączeń.


 

Jeśli administrator włączył zabezpieczenia połączeń w Twojej organizacji, zobaczysz w prawym górnym rogu okna połączenia, informując, że połączenie jest bezpieczne.

2

W trakcie połączenia można wybrać następujące opcje:

Możesz nawiązać połączenie z wielu różnych miejsc w aplikacji Webex. Wystarczy wyszukać ikony połączeń audio lub wideo za każdym razem, gdy wysyłasz wiadomość bezpośrednią, patrzysz na kartę kontaktu, wpisujesz nazwę lub adres e-mail na pasku Szukaj .

Jeśli masz skonfigurowaną usługę telefoniczną, taką jak Unified CM, Webex Calling lub Calling prowadzoną przez dostawcę usług, masz również dostęp do klawiatury numerycznej i możesz z niej nawiązać połączenie. Wystarczy kliknąć i wpisać imię i nazwisko osoby, adres e-mail lub adres wideo (np. dla urządzenia pokojowego) na klawiaturze wybierania.

1

W obszarze z kimś innym przejdź do menu aktywności, a następnie dotknij opcji Połącz. Dotknij numeru osoby, wybierz opcję Połącz w usłudze Webex, a następnie dotknijlub.

2

Podczas połączenia użyj którejkolwiek z następujących opcji:

  • Dotknijaby udostępnić ekran.
  • Dotknija następnie wybierz Nową tablicę, aby utworzyć tablicę.
  • Dotknijaby wyłączyć wideo. Możesz powiedzieć, że Twoje wideo jest wyłączone, gdy ikona zmieni kolor na czerwony.

 

Podczas nawiązywania połączenia wideo głośnik jest domyślnie używany. Podczas nawiązywania połączenia audio słuchawka jest domyślnie używana. Aby przełączyć dźwięk połączenia, dotknij opcji , a następnie wybierz Ustawienia audio.

Możesz nawiązać połączenie z wielu różnych miejsc w aplikacji Webex. Wystarczy wyszukać ikony połączeń audio lub wideo za każdym razem, gdy wysyłasz wiadomość bezpośrednią, patrzysz na kartę kontaktu, wpisujesz nazwę lub adres e-mail na pasku Szukaj .

Jeśli masz skonfigurowaną usługę telefoniczną, taką jak Unified CM, Webex Calling lub Calling prowadzoną przez dostawcę usług, masz również dostęp do klawiatury numerycznej i możesz z niej nawiązać połączenie. Wystarczy kliknąć i wpisać imię i nazwisko osoby, adres e-mail lub adres wideo (np. dla urządzenia pokojowego) na klawiaturze wybierania.

1

W obszarze z kimś innym przejdź do menu aktywności, a następnie dotknij opcji Połącz. Dotknij numeru osoby, wybierz opcję Połącz w usłudze Webex, a następnie dotknij lublub.

2

Podczas połączenia użyj którejkolwiek z następujących opcji:

  • Dotknijaby udostępnić ekran.
  • Dotknija następnie wybierz Nową tablicę, aby utworzyć tablicę.
  • Dotknijaby wyłączyć wideo. Możesz powiedzieć, że Twoje wideo jest wyłączone, gdy ikona zmieni kolor na czerwony.

 

Podczas nawiązywania połączenia wideo głośnik jest domyślnie używany. Podczas nawiązywania połączenia audio słuchawka jest domyślnie używana. Aby przełączyć dźwięk połączenia, dotknij i dokonaj wyboru.

Możesz nawiązać połączenie z wielu różnych miejsc w aplikacji Webex. Po prostu wyszukaj Audiolub wideoikony połączeń za każdym razem, gdy wysyłasz wiadomość bezpośrednią, patrzysz na kartę kontaktu lub wprowadzasz imię i nazwisko lub adres e-mail na pasku wyszukiwania .

Jeśli masz skonfigurowaną usługę telefoniczną, taką jak Unified CM, Webex Calling lub Calling prowadzoną przez dostawcę usług, masz również dostęp do klawiatury numerycznej i możesz z niej nawiązać połączenie. Wystarczy kliknąć i wpisać imię i nazwisko osoby, adres e-mail lub adres wideo (np. dla urządzenia pokojowego) na klawiaturze wybierania.


 

Do tworzenia połączeń musisz używać przeglądarki Chrome, Safari lub Firefox. Niezależnie od tego, czy używasz przeglądarki internetowej w systemie Windows, Mac czy Linux, upewnij się, że przeglądarka internetowa jest skonfigurowana do korzystania z kamery i mikrofonu.

Kliknij przycisk Połącz, a podczas połączenia kliknijaby udostępnić ekran.