Możesz nawiązać połączenie z wielu różnych miejsc w aplikacji Webex. Po prostu szukaj ikon połączeń audio lub wideo za każdym razem, gdy wysyłasz bezpośrednią wiadomość,patrzysz na wizytówkę lubwpisujesz imię i nazwisko lub adres e-mail na pasku wyszukiwania.

Jeśli masz skonfigurowaną usługę telefoniczną, taką jak Unified CM, Webex Calling lub Calling hostowaną przez usługodawcę, masz również dostęp do konsoli wybierania numerów i możesz z niej nawiązywać połączenia. Wystarczy kliknąć i wprowadzić imię i nazwisko, adres e-mail lub adres wideo osoby (na przykład w przypadku urządzenia do pokoju) w konsoli wybierania numerów.

1

Wybierz, czy chcesz nawiązać połączenie audio czy wideo, a następnie wybierz opcję Zadzwoń przez Webex.


 

Jeśli masz wiele linii telefonicznych (tylko Unified CM), możesz zmienić aktywną linię do dzwonienia.


 

Jeśli administrator włączył zabezpieczenia połączeń w Organizacji, w prawym górnym rogu okna połączeń zobaczysz informację, że połączenie jest bezpieczne.

2

Podczas rozmowy telefonicznej można wybrać następujące opcje:

Możesz nawiązać połączenie z wielu różnych miejsc w aplikacji Webex. Po prostu szukaj ikon połączeń audio lub wideo za każdym razem, gdy wysyłasz bezpośrednią wiadomość,patrzysz na wizytówkę lubwpisujesz imię i nazwisko lub adres e-mail na pasku wyszukiwania.

Jeśli masz skonfigurowaną usługę telefoniczną, taką jak Unified CM, Webex Calling lub Calling hostowaną przez usługodawcę, masz również dostęp do konsoli wybierania numerów i możesz z niej nawiązywać połączenia. Wystarczy kliknąć i wprowadzić imię i nazwisko, adres e-mail lub adres wideo osoby (na przykład w przypadku urządzenia do pokoju) w konsoli wybierania numerów.

1

W swoim obszarze z kimś innym przejdź do menu aktywności , a następnie naciśnij pozycję Połącz. Naciśnij numer osoby, wybierz pozycję Zadzwoń przez Webex , a następnienaciśnij lub .

2

Podczas rozmowy użyj dowolnej z następujących opcji:


 

Podczas nawiązywania połączenia wideo głośnik jest używany domyślnie. Podczas nawiązywania połączenia audio słuchawka jest używana domyślnie. Aby przełączyć dźwięk połączenia, naciśnij, a następnie wybierz pozycję Ustawienia audio .

Możesz nawiązać połączenie z wielu różnych miejsc w aplikacji Webex. Po prostu szukaj ikon połączeń audio lub wideo za każdym razem, gdy wysyłasz bezpośrednią wiadomość,patrzysz na wizytówkę lubwpisujesz imię i nazwisko lub adres e-mail na pasku wyszukiwania.

Jeśli masz skonfigurowaną usługę telefoniczną, taką jak Unified CM, Webex Calling lub Calling hostowaną przez usługodawcę, masz również dostęp do konsoli wybierania numerów i możesz z niej nawiązywać połączenia. Wystarczy kliknąć i wprowadzić imię i nazwisko, adres e-mail lub adres wideo osoby (na przykład w przypadku urządzenia do pokoju) w konsoli wybierania numerów.

1

W swoim obszarze z kimś innym przejdź do menu aktywności , a następnie naciśnij pozycję Połącz. Naciśnij numer osoby, wybierz pozycję Zadzwoń przez Webex , a następnienaciśnij lub lub .

2

Podczas rozmowy użyj dowolnej z następujących opcji:


 

Podczas nawiązywania połączenia wideo głośnik jest używany domyślnie. Podczas nawiązywania połączenia audio słuchawka jest używana domyślnie. Aby przełączyć dźwięk połączenia, dotknij i dokonaj wyboru.

Możesz nawiązać połączenie z wielu różnych miejsc w aplikacji Webex. Po prostu szukaj ikon połączeń audio lub wideo za każdym razem, gdy wysyłasz bezpośrednią wiadomość,patrzysz na wizytówkę lubwpisujesz imię i nazwisko lub adres e-mail na pasku wyszukiwania.

Jeśli masz skonfigurowaną usługę telefoniczną, taką jak Unified CM, Webex Calling lub Calling hostowaną przez usługodawcę, masz również dostęp do konsoli wybierania numerów i możesz z niej nawiązywać połączenia. Wystarczy kliknąć i wprowadzić imię i nazwisko, adres e-mail lub adres wideo osoby (na przykład w przypadku urządzenia do pokoju) w konsoli wybierania numerów.


Do nawiązywania połączeń musisz używać przeglądarki Chrome, Safari lub Firefox. Niezależnie od tego, czy używasz przeglądarki internetowej w systemie Windows, Mac czy Linux, upewnij się, że przeglądarka internetowa jest skonfigurowana do korzystania z kamery i mikrofonu.

Kliknij przycisk Połącz , a podczas połączeniakliknij, aby udostępnić ekran.