Du kan ringe fra mange forskjellige steder i Webex. Bare se etter samtaleikonene for lyd eller video når du sender en direktemelding, ser på et kontaktkort eller skriver inn et navn eller en e-postadresse i søkefeltet.

Hvis du er konfigurert med en telefontjeneste, for eksempel Unified CM, Webex Calling eller Calling som driftes av en tjenesteleverandør, har du også tilgang til et numerisk tastatur og kan ringe derfra. Bare klikk på og skriv inn en persons navn, e-postadresse eller videoadresse (for eksempel for en romenhet) på det numeriske tastaturet.

1

Velg om du vil gjøre det til en lydsamtale eller videosamtale , og velg deretter Ring i Webex.


 

Hvis du har flere telefonlinjer (bare Unified CM), kan du endre den aktive linjen for anrop.


 

Hvis administratoren har aktivert samtalesikkerhet for organisasjonen, ser du øverst til høyre i anropsvinduet, slik at du vet at samtalen er sikker.

2

Når du er i en samtale, kan du velge følgende:

Du kan ringe fra mange forskjellige steder i Webex. Bare se etter samtaleikonene for lyd eller video når du sender en direktemelding, ser på et kontaktkort eller skriver inn et navn eller en e-postadresse i søkefeltet.

Hvis du er konfigurert med en telefontjeneste, for eksempel Unified CM, Webex Calling eller Calling som driftes av en tjenesteleverandør, har du også tilgang til et numerisk tastatur og kan ringe derfra. Bare klikk på og skriv inn en persons navn, e-postadresse eller videoadresse (for eksempel for en romenhet) på det numeriske tastaturet.

1

Gå til aktivitetsmenyen fra ditt område med noen andre , og trykk deretter på Ring. Trykk på personens nummer, velg Anrop i Webex, og trykk på eller .

2

Bruk et av disse alternativene under samtalen:

  • Trykk på for å dele skjermen.
  • Trykk på og velg deretter Ny tavle for å opprette en tavle.
  • Trykk på for å slå av videoen. Du kan se at videoen er slått av når ikonet blir rødt .

 

Når du foretar en videosamtale, brukes høyttaleren som standard. Når du foretar et lydanrop, brukes øretelefonen som standard. Hvis du vil bytte lyd i samtalen, trykker du på og velger Lydinnstillinger.

Du kan ringe fra mange forskjellige steder i Webex. Bare se etter samtaleikonene for lyd eller video når du sender en direktemelding, ser på et kontaktkort eller skriver inn et navn eller en e-postadresse i søkefeltet.

Hvis du er konfigurert med en telefontjeneste, for eksempel Unified CM, Webex Calling eller Calling som driftes av en tjenesteleverandør, har du også tilgang til et numerisk tastatur og kan ringe derfra. Bare klikk på og skriv inn en persons navn, e-postadresse eller videoadresse (for eksempel for en romenhet) på det numeriske tastaturet.

1

Gå til aktivitetsmenyen fra ditt område med noen andre , og trykk deretter på Ring. Trykk på personens nummer, velg Anrop i Webex, og trykk deretter på eller .

2

Bruk et av disse alternativene under samtalen:

  • Trykk på for å dele skjermen.
  • Trykk på og velg deretter Ny tavle for å opprette en tavle.
  • Trykk på for å slå av videoen. Du kan se at videoen er slått av når ikonet blir rødt .

 

Når du foretar en videosamtale, brukes høyttaleren som standard. Når du foretar et lydanrop, brukes øretelefonen som standard. Hvis du vil bytte lyden i samtalen, trykker du på og foretar valget.

Du kan ringe fra mange forskjellige steder i Webex. Bare se etter samtaleikonene for lyd eller video når du sender en direktemelding, ser på et kontaktkort eller skriver inn et navn eller en e-postadresse i søkefeltet.

Hvis du er konfigurert med en telefontjeneste, for eksempel Unified CM, Webex Calling eller Calling som driftes av en tjenesteleverandør, har du også tilgang til et numerisk tastatur og kan ringe derfra. Bare klikk på og skriv inn en persons navn, e-postadresse eller videoadresse (for eksempel for en romenhet) på det numeriske tastaturet.


Du må bruke Chrome, Safari eller Firefox for å ringe. Uansett om du bruker en nettleser på Windows, Mac eller Linux, må du sørge for at nettleseren din er konfigurert til å bruke kameraet og mikrofonen.

Klikk Ring, og klikk på under samtalen for å dele skjermen.