Možete da uputite pozive iz mnogih različitih mesta u Webex aplikaciji. Samo potražite ikone audio ili video poziva kad god šaljete direktnu poruku, gledate kartica kontakta ili unos imena ili e-adresa u traku za pretragu.

Ako imate podesiti kao što je telefonska usluga kao što su Unified CM Webex Calling ili Calling koji hostuje dobavljač usluga, takođe imate pristup tastaturi za biranje broja i možete da obavite poziv odatle. Samo kliknite i unesite ime osobe, e-adresa adresu video prenosa (kao što je sobni uređaj) na tabli za biranje broja.

1

Odaberite da li želite da to bude audio ili video poziv, a zatim odaberite "Pozovi u aplikaciji Webex".


 

Ako imate više telefonskih linija (samo Unified CM), možete da promenite aktivnu liniju za pozivanje.


 

Ako je administrator omogućio bezbednost poziva za vašu organizaciju, videćete u gornjem desnom uglu prozora za pozivanje koji vas obaveštava da je poziv bezbedan.

2

Dok ste na pozivu, možete da izaberete sledeće:

Možete da uputite pozive iz mnogih različitih mesta u Webex aplikaciji. Samo potražite ikone audio ili video poziva kad god šaljete direktnu poruku, gledate kartica kontakta ili unos imena ili e-adresa u traku za pretragu.

Ako imate podesiti kao što je telefonska usluga kao što su Unified CM Webex Calling ili Calling koji hostuje dobavljač usluga, takođe imate pristup tastaturi za biranje broja i možete da obavite poziv odatle. Samo kliknite i unesite ime osobe, e-adresa adresu video prenosa (kao što je sobni uređaj) na tabli za biranje broja.

1

Iz prostora sa nekim drugim pristupite meniju aktivnosti, a zatim dodirnite "Pozovi". Dodirnite broj osobe, odaberite "Pozovi u aplikaciji Webex", a zatim dodirnite ili .

2

Tokom poziva koristite bilo koju od sledećih opcija:

  • Dodirnite da biste delili ekran.
  • Dodirnite , a zatim odaberite novu belu tablu da biste kreirali belu tablu.
  • Dodirnite da biste isključili video prenos. Možete da kažete da je video prenos isključen kada ikona postane crvena .

 

Kada napravite novi video poziv, zvučnik se podrazumevano koristi. Kada obavite audio poziv, slušalice se podrazumevano koriste. Da biste promenili zvuk poziva, dodirnite , a zatim izaberite "Audio postavke".

Možete da uputite pozive iz mnogih različitih mesta u Webex aplikaciji. Samo potražite ikone audio ili video poziva kad god šaljete direktnu poruku, gledate kartica kontakta ili unos imena ili e-adresa u traku za pretragu.

Ako imate podesiti kao što je telefonska usluga kao što su Unified CM Webex Calling ili Calling koji hostuje dobavljač usluga, takođe imate pristup tastaturi za biranje broja i možete da obavite poziv odatle. Samo kliknite i unesite ime osobe, e-adresa adresu video prenosa (kao što je sobni uređaj) na tabli za biranje broja.

1

Iz prostora sa nekim drugim pristupite meniju aktivnosti, a zatim dodirnite "Pozovi". Dodirnite broj osobe, odaberite "Pozovi u aplikaciji Webex", a zatim dodirnite ili .

2

Tokom poziva koristite bilo koju od sledećih opcija:

  • Dodirnite da biste delili ekran.
  • Dodirnite , a zatim odaberite novu belu tablu da biste kreirali belu tablu.
  • Dodirnite da biste isključili video prenos. Možete da kažete da je video prenos isključen kada ikona postane crvena .

 

Kada napravite novi video poziv, zvučnik se podrazumevano koristi. Kada obavite audio poziv, slušalice se podrazumevano koriste. Da biste promenili zvuk poziva, dodirnite i izaberite.

Možete da uputite pozive iz mnogih različitih mesta u Webex aplikaciji. Samo potražite ikone audio ili video poziva kad god šaljete direktnu poruku, gledate kartica kontakta ili unos imena ili e-adresa u traku za pretragu.

Ako imate podesiti kao što je telefonska usluga kao što su Unified CM Webex Calling ili Calling koji hostuje dobavljač usluga, takođe imate pristup tastaturi za biranje broja i možete da obavite poziv odatle. Samo kliknite i unesite ime osobe, e-adresa adresu video prenosa (kao što je sobni uređaj) na tabli za biranje broja.


 

Sigurno koristite Chrome, Safari ili Firefox da obavite pozive. Takođe, bez obzira na to da li koristite veb pregledač u operativnim sistemima Windows, Mac ili Linux, uverite se da je veb pregledač podešen da koristi kameru i mikrofon.

Kliknite na "Pozovi" i tokom poziva kliknite da biste delili ekran.