Pro povolení služby PSTN s připojením do cloudu postupujte podle těchto kroků. Pro více informací viz:

 1. Místo(místa) poskytnutí v ovládacím centru.

 2. Vyberte Cloud Connected PSTN jako typ připojení pro lokalitu(lokality) a vyberte příslušného poskytovatele(poskytovatele) CCP.Vybrat síť PSTN připojenou k clouduVyberte příslušného poskytovatele pro každou lokalitu
 3. Objednejte si čísla sítí PSTN od poskytovatele ústřední protistrany (integrovaná nebo neintegrovaná). Integrovaní poskytovatelé budou čísla dodávat přímo do Control Hubu, kde se budou zobrazovat automaticky. Pro neintegrované poskytovatele importujte čísla PSTN takto:

  1. Přihlaste se do ovládacího centra a přejděte do nabídky Volání > Čísla. Klikněte na rozbalovací nabídku Správa na pravé straně tabulky a vyberte Přidat.Vyberte Spravovat > Přidat

  2. Z rozbalovací nabídky na stránce výběru vyberte Umístění. Připojení k síti PSTN spojené s danou lokalitou je uvedeno v porovnání s danou lokalitou. Vyberte umístění a všimněte si odpovídajícího připojení k síti PSTN

  3. Přidejte čísla PSTN zakoupená v polích na stránce Vybrat čísla. Můžete přidat až 1000 čísel a aktivovat je okamžitě nebo později. Po přidání všech čísel klikněte na tlačítko Uložit.Přidat zakoupená čísla PSTN

  4. Na stránce s potvrzením se zobrazí čísla PSTN, která byla přidána do umístění.Potvrzení přidaných čísel PSTN

 4. Pro každou lokalitu proveďte následující kroky, abyste vytvořili seznam tras, přiřadili jej do příslušné skupiny tras a vybrali, která čísla budou přiřazena DI.

  1. Přejděte na Volání > Seznamy tras a vyberte jeden ze seznamu pro zobrazení jeho vlastností.

  2. Z nabídky Routing Choice vyberte skupinu tras.

  3. Klikněte na tlačítko Přidat čísla a zadejte čísla přidružená k seznamu tras.Přidat čísla do seznamu tras

  4. V seznamu tras vyberte čísla PSTN, která jsou určena pro vyhrazenou instanci (in/out), a klikněte na tlačítko Přidat.Určete, která čísla jsou určena pro DI


  V rámci aktivace služby Dedikovaná instance jsou v Control Hubu vytvořeny SIP Trunks to Dedikovaná instance a skupiny tras (název začíná na „WxC-DI“).
 5. Nakonfigurujte plány vytáčení v aplikaci Webex Volání se vzory ukazujícími na vyhrazenou instanci a přiřaďte je ke skupině tras.

 6. Nastavit vyhrazenou instanci:

  • Nakonfigurujte PSTN DID a přiřaďte je telefonům, uživatelům, pilotovi lovu atd.

  • Nakonfigurujte plán vytáčení na vyhrazené instanci pro směrování volání PSTN na volání Webex pomocí směrových skupin, seznamu tras a protokolů SIP nakonfigurovaných během aktivace služby vyhrazené instance.

 7. Chcete-li povolit mezinárodní volání, vyberte příslušné umístění na stránce Ovládací centrum > Volání. Přejděte do části Pokročilé > Odchozí a příchozí oprávnění > Odchozí hovory > Mezinárodní a v rozbalovací nabídce vyberte možnost Povolit.

Odstraňování problémů:

 • Číslo volání v SIP POZVÁNCE od DI se musí shodovat s číslem E164 nakonfigurovaným v seznamu tras volání Webex, aby byl hovor úspěšný.

 • Přečtěte si specifikace zvuku pro Webex Calling dokumentaci pro podporovaný/preferovaný zvukový kodek od Webex Calling. To je třeba vzít v úvahu při navrhování vyhrazené instance pro výzvy CCPP.