Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć PSTN z usługą Cloud Connected. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

 1. Zapewnij lokalizacje w centrum sterowania.

 2. Wybierz Cloud Connected PSTN jako typ połączenia dla lokalizacji i wybierz odpowiednich dostawców CCP.Wybierz PSTN połączony z chmurąWybierz odpowiedniego dostawcę dla każdej lokalizacji
 3. Zamów numery PSTN u dostawcy CCP (zintegrowanego lub niezintegrowanego). Zintegrowani dostawcy będą dostarczać numery bezpośrednio do Control Hub, gdzie pojawią się automatycznie. W przypadku dostawców niezintegrowanych zaimportuj numery PSTN w następujący sposób:

  1. Zaloguj się do Control Hub i przejdź do menu Połączenia > Numery. Kliknij menu rozwijane Zarządzaj po prawej stronie tabeli i wybierz opcję Dodaj.Wybierz Zarządzaj > Dodaj

  2. Wybierz lokalizację z menu rozwijanego na stronie wyboru. Połączenie PSTN skojarzone z lokalizacją jest wymienione obok lokalizacji. Wybierz lokalizację i zanotuj odpowiednie połączenie PSTN

  3. Dodaj zakupione numery PSTN w polach na stronie Wybierz numery. Możesz dodać do 1000 numerów i wybrać, czy chcesz je aktywować natychmiast, czy później. Po dodaniu wszystkich numerów kliknij przycisk Zapisz.Dodaj zakupione numery PSTN

  4. Strona potwierdzenia wyświetla numery PSTN, które zostały dodane do lokalizacji.Potwierdzenie dodanych numerów PSTN

 4. Wykonaj następujące kroki dla każdej lokalizacji, aby utworzyć listę tras, przypisz ją do odpowiedniej grupy tras i wybierz numery, które zostaną przypisane do DI.

  1. Przejdź do opcji Połączenia > Listy tras i wybierz jedną z listy, aby wyświetlić jej właściwości.

  2. Wybierz grupę tras z menu Wybór trasy.

  3. Kliknij opcję Dodaj numery i wprowadź numery powiązane z listą tras.Dodaj numery do listy tras

  4. Wybierz z listy tras numery PSTN, które są przeznaczone dla wystąpienia dedykowanego (wejście/wyjście) i kliknij przycisk Dodaj.Określ, które numery są przeznaczone dla DI


  W ramach aktywacji usługi Dedicated Instance, w Control Hub tworzone są SIP Trunks do Dedicated Instance (nazwa zaczyna się od „WxC-DI”).
 5. Skonfiguruj plany wybierania w Webex Calling ze wzorcami wskazującymi na dedykowaną instancję i powiąż ją z grupą tras.

 6. Skonfiguruj dedykowaną instancję:

  • Skonfiguruj identyfikatory DID PSTN i przypisz je do telefonów, użytkowników, pilota Hunt itp.

  • Skonfiguruj plan wybierania numerów w instancji dedykowanej, aby przekierować połączenia PSTN do usługi Webex Calling, korzystając z grup tras, listy tras i łączy SIP skonfigurowanych podczas aktywacji usługi instancji dedykowanej.

 7. Aby włączyć połączenia międzynarodowe, wybierz odpowiednią lokalizację na stronie Centrum sterowania > Połączenia. Przejdź do sekcji Zaawansowane > Uprawnienia wychodzące i przychodzące > Połączenia wychodzące > Międzynarodowe i wybierz z menu rozwijanego opcję Zezwól.

Rozwiązywanie problemów:

 • Numer dzwoniący w SIP INVITE z DI musi być zgodny z numerem E164 skonfigurowanym na liście tras połączeń Webex, aby połączenie się powiodło.

 • Zapoznaj się z dokumentacją specyfikacji dźwięku dla Webex Calling, aby uzyskać informacje o obsługiwanych/preferowanych kodekach audio przez Webex Calling. Należy to uwzględnić przy projektowaniu instancji dedykowanej dla połączeń CCPP.