Účastníci schůzky mohou chtít zavolat, pokud mají problémy s šířkou pásma nebo pokud jsou venku a raději by se připojili pouze pomocí zvuku.

Integrovaný zvuk pro hovory s voláním je ve výchozím nastavení povolen. V případě potřeby můžete toto nastavení pro vaši organizaci zakázat v Centruřízení.

1

V zobrazení pro zákazníka v  přejděte na možnost Služby.https://admin.webex.com

2

Vyberte možnost Volání > Nastaveníslužby.

3

Posuňte se dolů na Směrování hovorů pro telefonické hovory schůzek Webex a vyberte jednu z následujících možností:

  • Optimalizováno v síti– Toto je výchozí a doporučená možnost pro dosažení úspor nákladů ve veřejné telefonní síti a optimalizovaného směrování hovorů.

  • Veřejná telefonní síť (nedoporučuje se)– Tato možnost zakáže směrování na síti optimalizované pro schůzky Webex pro volání.

4

Klikněte na položku Uložit.

Co dělat dál


Integrovaný zvuk pro volání Webex umožňuje směrování schůzek Webex na síti volání "Zavolejte mi" pro uživatele volání Webex. Chcete-li nakonfigurovat web schůzek Webex pro použití této funkce, přečtěte si téma: Nakonfigurujte web schůzky Webex tak, aby používal integrovaný zvuk pro voláníWebex.


Funkce zpětného volání není k dispozici na webech Webex nakonfigurovaných pro:

  • CCA SP

  • CCA-Podnik