Møtedeltakere vil kanskje ringe inn hvis de har båndbreddeproblemer, eller hvis de er ute og går og foretrekker å bli med bare ved hjelp av lyd.

Integrert lyd for innringingskall er aktivert som standard. Du kan deaktivere denne innstillingen for organisasjonen i Kontrollhubom nødvendig.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester.

2

Velg Anrop > tjenesteinnstillinger.

3

Rull ned til Samtaleruting for innringingssamtaler i Webex-møter, og velg ett av følgende:

  • Optimalisert på nettet– Dette er standardalternativet og det anbefalte alternativet for å oppnå kostnadsbesparelser i PSTN og optimalisert ruting av samtaler.

  • PSTN (anbefales ikke)– Dette alternativet deaktiverer ruting på nettet som er optimalisert for Webex-møter for innringingssamtaler.

4

Klikk på Lagre.

Hva nå?


Integrert lyd for Webex-anrop muliggjør ruting på nettet av Webex Meetings 'Call me'-kall for Webex Calling-brukere. Hvis du vil konfigurere et Webex Meetings-område til å bruke denne funksjonen, kan du se: Konfigurer et Webex-møteområde til å bruke integrert lyd for Webex-anrop.


Tilbakeringingsfunksjonalitet er ikke tilgjengelig på Webområder som er konfigurert for:

  • CCA SP

  • CCA-Bedrift