Mötesdeltagare kan vilja ringa in om de har bandbreddsproblem eller om de är ute och omkring och föredrar att delta enbart med ljud.

Integrerat ljud för inringningssamtal är aktiverat som standard. Du kan inaktivera den här inställningen för din organisation i Control Hub om det behövs.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster.

2

Välj Calling > Tjänsteinställningar.

3

Bläddra ner till samtalsomkoppling för inringningssamtal i Webex Meetings och välj något av följande:

  • Optimerad online – Detta är standardalternativet och det rekommenderade alternativet för att uppnå kostnadsbesparingar i PSTN och optimerad samtalsomkoppling.

  • PSTN (rekommenderas inte) – detta alternativ inaktiverar routning på nätet optimerad för Webex Meetings för inringningssamtal.

4

Klicka på Spara.

Nästa steg


 

Integrerat ljud för Webex Calling möjliggör routning på nätet av Webex Meetings-samtal ”Ring mig” för Webex Calling-användare. Om du vill konfigurera en Webex Meetings-webbplats för att använda den här funktionen, se: Konfigurera en Webex Meeting-webbplats för att använda integrerat ljud för Webex Calling.


 

Återuppringningsfunktionen är inte tillgänglig på Webex-webbplatser som har konfigurerats för:

  • CCA SP

  • CCA-Enterprise