Pokud se Webex App nepřipojí k zařízení automaticky, můžete se k zařízení připojit ručně. Stačí vyhledat zařízení v aplikaci a pak zadat PIN, který se zobrazí v zařízení a jste připojeni. Pokud Webex App nemůže zařízení najít, můžete se k němu připojit pomocí 9místného kódu a zadáním KÓDU PIN. Pin pouze ověří, zda se připojujete ke správnému zařízení, protože abyste viděli PIN na obrazovce, musíte být blízko zařízení.

1

V záhlaví aplikace klikněte na Připojit k zařízení a zobrazte seznam blízkých zařízení a ze seznamu vyberte zařízení, které chcete použít.


 

Pokud vyberete Hledat zařízení , můžete zařízení vyhledat podle názvu a zobrazí se vám také seznam posledníchzařízení, ke kterým jste se dříve připojili.

Pokud se vaše zařízení ve výsledcích vyhledávání nezobrazuje nebo se nemůžete připojit k síti a zařízení ani vyhledat, klikněte na Připojit pomocí 9znacového kódu. Poté zadejte kód, který je na vašem zařízení, a klikněte na Další.

2

Když se PIN zobrazí na zařízení, stačí jej zadat do aplikace Webex. Pokud jste v zasedací místnosti s několika lidmi, všichni používáte stejný PIN kód pro připojení aplikace k zařízení.


 

Musíte zadat KÓD PIN, který se zobrazí v zařízení. Kód PIN hostitele nelze použít pro schůzky Webex.


 

Pin zůstane v platnosti po dobu 5 minut po prvním zobrazení. Pokud tedy vytvoříte úspěšné připojení, nebudete požádáni o PIN v žádných dalších pokusech během této 5minutové lhůty.

Pokud se pokusíte připojit po 5 minutách, musíte zadat nový PIN.

Pokud se Webex App nepřipojí k zařízení automaticky, můžete se k zařízení připojit ručně. Stačí vyhledat zařízení v aplikaci a pak zadat PIN, který se zobrazí v zařízení a jste připojeni. Pokud Webex App nemůže zařízení najít, můžete se k němu připojit pomocí 9místného kódu a zadáním KÓDU PIN. Pin pouze ověří, zda se připojujete ke správnému zařízení, protože abyste viděli PIN na obrazovce, musíte být blízko zařízení.

1

Klepněte na svůj profilový obrázek, klepněte na Zařízení a zapněte možnost ručního připojení.

2

V seznamu mezer vyberte Připojit k zařízení a zobrazte seznam blízkých zařízení a ze seznamu vyberte zařízení, které chcete použít.


 

Zařízení můžete vyhledat podle názvu a zobrazí se vám také seznam posledních zařízení, ke kterým jste se dříve připojili.

Pokud se vaše zařízení ve výsledcích vyhledávání nezobrazuje nebo se nemůžete připojit k síti a zařízení ani vyhledat, klepněte na Připojit pomocí 9místného kódu. Poté zadejte kód, který je na vašem zařízení, a klepněte na Další.

3

Když se PIN zobrazí na zařízení, stačí jej zadat do aplikace Webex. Pokud jste v zasedací místnosti s několika lidmi, všichni použijete stejný PIN kód pro připojení aplikace k zařízení.


 

Musíte zadat PIN kód, který se zobrazí na zařízení, nemůžete použít kód PIN hostitele pro schůzky Webex.


 

Pin zůstane v platnosti po dobu 5 minut po prvním zobrazení. Pokud tedy vytvoříte úspěšné připojení, nebudete požádáni o PIN v žádných dalších pokusech během této 5minutové lhůty.

Pokud se pokusíte připojit po 5 minutách, musíte zadat nový PIN.

Pokud se Webex App nepřipojí k zařízení automaticky, můžete se k zařízení připojit ručně. Stačí vyhledat zařízení v aplikaci a pak zadat PIN, který se zobrazí v zařízení a jste připojeni. Pokud Webex App nemůže zařízení najít, můžete se k němu připojit pomocí 9místného kódu a zadáním KÓDU PIN. Pin pouze ověří, zda se připojujete ke správnému zařízení, protože abyste viděli PIN na obrazovce, musíte být blízko zařízení.

1

Klikněte na Připojit k zařízení.

2

Zadejte název zařízení, které chcete použít, nebo vyberte zařízení ze seznamu Posledních zařízení.

3

Když se PIN zobrazí na zařízení, stačí jej zadat do aplikace Webex.

Po připojení k zařízení zůstane aplikace připojená k zařízení, dokud tento prohlížeč zůstane otevřený.


 

Když se připojíte k desce Webex, můžete nyní otevřít prostor z aplikace Webex na webové desce.