Om Webex-appen inte ansluter till en enhet automatiskt kan du ansluta manuellt till enheten. Sök bara efter enheten i appen och ange sedan PIN-koden som visas på enheten och du är ansluten. Om Webex-appen inte kan hitta enheten kan du fortfarande ansluta till den genom att använda en kod på 9 tecken och sedan ange PIN-koden. PIN-koden verifierar bara att du ansluter till rätt enhet eftersom du måste vara nära enheten för att se PIN-koden på skärmen.

1

I apprubriken klickar du på Anslut till en enhet för att visa en lista över enheter i närheten och välja den enhet du vill använda i listan.


 

Om du väljer Sök efter en enhet kan du söka efter en enhet efter namn, och du kommer även att se en lista över de senaste enheterna som du har anslutit tilltidigare.

Om din enhet inte visas i sökresultaten, eller om du inte kan ansluta till nätverket för att till och med söka efter enheten, klickar du på Anslut med 9-teckenskod. Ange sedan koden som finns på din enhet och klicka på Nästa.

2

När PIN-koden visas på enheten anger du den bara i Webex-appen. Om du är i en mötesrum med flera personer använder ni alla samma PIN-kod för att ansluta appen till enheten.


 

Du måste ange PIN-koden som visas på enheten. Du kan inte använda värd-PIN-koden för Webex Meetings.


 

PIN-koden gäller i 5 minuter efter att den visas. Om du gör en lyckad anslutning kommer du därför inte att bli ombedd att använda PIN-koden vid ytterligare försök inom denna femminutersperiod.

Om du försöker ansluta efter 5 minuter måste du ange en ny PIN-kod.

Om Webex-appen inte ansluter till en enhet automatiskt kan du ansluta manuellt till enheten. Sök bara efter enheten i appen och ange sedan PIN-koden som visas på enheten och du är ansluten. Om Webex-appen inte kan hitta enheten kan du fortfarande ansluta till den genom att använda en kod på 9 tecken och sedan ange PIN-koden. PIN-koden verifierar bara att du ansluter till rätt enhet eftersom du måste vara nära enheten för att se PIN-koden på skärmen.

1

Tryck på profilbild, tryck på Enheter och aktivera sedan alternativet Manuellanslutning.

2

I utrymmeslistan väljer du Anslut till en enhet för att visa en lista över enheter i närheten och väljer sedan den enhet du vill använda i listan.


 

Du kan söka efter en enhet via namn och då visas även en lista över de senaste enheterna som du har anslutit till tidigare.

Om din enhet inte visas i sökresultaten, eller om du inte kan ansluta till nätverket för att till och med söka efter enheten, trycker du på Anslut med 9-teckenskod. Ange sedan koden som finns på din enhet och tryck på Nästa.

3

När PIN-koden visas på enheten anger du den bara i Webex-appen. Om du är i en mötesrum med flera personer använder du alla samma PIN-kod för att ansluta appen till enheten.


 

Du måste ange PIN-koden som visas på enheten, du kan inte använda värd-PIN-koden för Webex Meetings.


 

PIN-koden gäller i 5 minuter efter att den visas. Om du gör en lyckad anslutning kommer du därför inte att bli ombedd att använda PIN-koden vid ytterligare försök inom denna femminutersperiod.

Om du försöker ansluta efter 5 minuter måste du ange en ny PIN-kod.

Om Webex-appen inte ansluter till en enhet automatiskt kan du ansluta manuellt till enheten. Sök bara efter enheten i appen och ange sedan PIN-koden som visas på enheten och du är ansluten. Om Webex-appen inte kan hitta enheten kan du fortfarande ansluta till den genom att använda en kod på 9 tecken och sedan ange PIN-koden. PIN-koden verifierar bara att du ansluter till rätt enhet eftersom du måste vara nära enheten för att se PIN-koden på skärmen.

1

Klicka på Anslut till en enhet.

2

Ange namnet på enheten som du vill använda eller välj en enhet i listan över senaste enheter.

3

När PIN-koden visas på enheten anger du den bara i Webex-appen.

När du har anslutit till en enhet förblir appen ansluten till enheten medan webbläsaren förblir öppen.


 

När du ansluter till Webex Board rum kan du nu öppna ett utrymme från din Webex-app på Webex Board.