Mobil Webex bir cihaza otomatik olarak bağlanamıyorsa bu cihaza manuel olarak bağlanabilirsiniz. Sadece uygulamada cihazı aramanız ve ardından cihazda görünen PIN'i girerek bağlanabilirsiniz. Mobil Webex uygulaması cihazı bulamıyorsa 9 karakterlik bir kod kullanarak ve ardından PIN'i girerek de bu cihaza bağlanabilirsiniz. PIN ekranda PIN'i görmek için cihaza yakın olmak zorunda olduğunu çünkü doğru cihaza bağlanıyor doğrular.

1

Uygulama üstbilgisinde, yakındaki cihazların listesini görüntülemek ve listeden kullanmak istediğiniz cihazı seçmek için Bir Cihaza Bağlan'a tıklayın.


 

Bir cihaz ara seçeneğini seçmenizin ardından, cihazı adına göre arayabilirsiniz ve daha önce bağlı olduğunuz son cihazların listesini de görünür.

Cihazınız arama sonuçlarında göster yoksa veya cihazı aramak için ağa bağlanamıyorsanız 9 karakterli kod kullanarak Bağlan'atıklayın. Ardından, cihazda olan kodu girin ve Sonraki seçeneğini tıklatın.

2

Cihazda PIN görüntü olduğunda bunu Uygulamanın içine Webexgirin. Birçok kişinin olduğu bir toplantı odası kullanıyorsanız uygulamanızı cihaza bağlamak için hepiniz aynı PIN'i kullanır.


 

Cihazda gösteren PIN'i girmeniz gerekir. Bu dosya için Ana Bilgisayar PIN'ini Webex Meetings.


 

PIN, ilk görüntüdikten sonra 5 dakika süreyle geçerli olarak kalır. Dolayısıyla, başarılı bir bağlantı sağlarsanız bu 5 dakikalık süre içerisinde herhangi bir ek denemede PIN sorulmayabilirsiniz.

5 dakika sonra bağlanmayı denersiniz yeni bir PIN girmeniz gerekir.

Mobil Webex bir cihaza otomatik olarak bağlanamıyorsa bu cihaza manuel olarak bağlanabilirsiniz. Sadece uygulamada cihazı aramanız ve ardından cihazda görünen PIN'i girerek bağlanabilirsiniz. Mobil Webex uygulaması cihazı bulamıyorsa 9 karakterlik bir kod kullanarak ve ardından PIN'i girerek de bu cihaza bağlanabilirsiniz. PIN ekranda PIN'i görmek için cihaza yakın olmak zorunda olduğunu çünkü doğru cihaza bağlanıyor doğrular.

1

Dokunun profil resmi ,dokunun Cihazlarve ardından manuel bağlantı seçeneği .

2

Yakındaki cihazların listesini görüntülemek için Alanlar listesinden Bir Cihaza Bağlan'ı seçin ve listeden kullanmak istediğiniz cihazı seçin.


 

Bir cihazı adına göre arayabilir ve daha önce bağlı olduğunuz son cihazların listesini de görünür.

Cihazınız arama sonuçlarında göster yoksa veya cihazı aramak için ağa bağlanamıyorsanız 9 karakterli kod kullanarak bağlan'adokunun. Ardından, cihazda olan kodu girin ve Sonraki öğesine dokunun.

3

Cihazda PIN görüntü olduğunda bunu Mobil Uygulama Webex girin. Birden fazla kişinin toplantı odası bir yerdeys iysssanız, cihazınızı bağlamak için aynı PIN'i kullanırsanız.


 

Cihazda ekran pin'ini girmeniz gerekir, bu pin' için Ana Bilgisayar PIN'ini Webex Meetings.


 

PIN, ilk görüntüdikten sonra 5 dakika süreyle geçerli olarak kalır. Dolayısıyla, başarılı bir bağlantı sağlarsanız bu 5 dakikalık süre içerisinde herhangi bir ek denemede PIN sorulmayabilirsiniz.

5 dakika sonra bağlanmayı denersiniz yeni bir PIN girmeniz gerekir.

Mobil Webex bir cihaza otomatik olarak bağlanamıyorsa bu cihaza manuel olarak bağlanabilirsiniz. Sadece uygulamada cihazı aramanız ve ardından cihazda görünen PIN'i girerek bağlanabilirsiniz. Mobil Webex uygulaması cihazı bulamıyorsa 9 karakterlik bir kod kullanarak ve ardından PIN'i girerek de bu cihaza bağlanabilirsiniz. PIN ekranda PIN'i görmek için cihaza yakın olmak zorunda olduğunu çünkü doğru cihaza bağlanıyor doğrular.

1

Bir Cihaza Bağlan öğesinitıklatın.

2

Kullanmak istediğiniz cihazın adını girin veya Son cihazlar listesinden bir cihaz seçin.

3

Cihazda PIN görüntü olduğunda bunu Mobil Uygulama Webex girin.

Bir cihaza bağlandıktan sonra, uygulama cihaza bağlı kalır ve tarayıcı açık kalır.


 

Bir cihaza bağlan Webex Board, artık mobil uygulamanın üzerinde Webex alan Webex Board.