Ako se Webex Aplikacija ne poveže automatski sa uređajem, možete se ručno povezati sa uređajem. Samo potražite uređaj u aplikaciji, a zatim unesite PIN koji se pojavljuje na uređaju i povezani ste. Ako Webex Aplikacija ne može da pronađe uređaj, i dalje možete da se povežete sa njim pomoću koda od 9 znakova, a zatim da unesete PIN. PIN samo potvrđuje da se povezujete sa pravim uređajem zato što morate da budete blizu uređaja da biste videli PIN na ekranu.

1

U zaglavlju aplikacije kliknite na dugme "Poveži se sa uređajem" da biste videli listu obližnjih uređaja i sa liste izaberite uređaj koji želite da koristite.


 

Ako izaberete opciju "Potražiuređaj", uređaj možete potražiti po imenu, a videćete i listu nedavnih uređaja sa kojima ste se prethodno povezali.

Ako se uređaj ne pojavi u rezultatima pretrage ili ne možete da se povežete sa mrežom čak ni da biste potražili uređaj, kliknite na dugme "Poveži se" koristeći kôd od 9 znakova. Zatim unesite kôd koji se na uređaju koristi i kliknite na dugme "Dalje".

2

Kada se PIN prikazuje na uređaju, samo ga unesite u Webex App. Ako ste u sali za sastanke sa nekoliko osoba, svi koristite isti PIN da biste povezali aplikaciju sa uređajem.


 

Morate uneti PIN koji se prikazuje na uređaju. Pin za domaćina ne možete da koristite za Webex sastanke.


 

PIN kôd ostaje važeći 5 minuta nakon prvog prikaza. Dakle, ako uspostavite uspešnu vezu, neće vam biti zatražen PIN u dodatnim pokušajima u tom periodu od 5 minuta.

Ako pokušate da se povežete posle 5 minuta, morate da unesete novi PIN.

Ako se Webex Aplikacija ne poveže automatski sa uređajem, možete se ručno povezati sa uređajem. Samo potražite uređaj u aplikaciji, a zatim unesite PIN koji se pojavljuje na uređaju i povezani ste. Ako Webex Aplikacija ne može da pronađe uređaj, i dalje možete da se povežete sa njim pomoću koda od 9 znakova, a zatim da unesete PIN. PIN samo potvrđuje da se povezujete sa pravim uređajem zato što morate da budete blizu uređaja da biste videli PIN na ekranu.

1

Dodirnite sliku profila, dodirnite Stavku Uređaji , a zatim uključite opciju ručne veze.

2

Na listi razmaka izaberite stavku Poveži se sa uređajem da biste prikazali listu obližnjih uređaja i sa liste izaberite uređaj koji želite da koristite.


 

Uređaj možete tražiti po imenu, a videćete i listu nedavnih uređaja sa kojima ste se ranije povezili.

Ako se uređaj ne pojavi u rezultatima pretrage ili ne možete da se povežete sa mrežom čak ni da biste potražili uređaj, dodirnite dugme Poveži se koristeći kôd od 9 znakova. Zatim unesite kôd koji se na uređaju nađu i dodirnite "Dalje".

3

Kada se PIN prikazuje na uređaju, samo ga unesite u Webex aplikaciju. Ako se u salu za sastanke sa nekoliko osoba, svi ćete koristiti isti PIN da biste povezali aplikaciju sa uređajem.


 

Morate uneti PIN koji se prikazuje na uređaju, ne možete da koristite PIN Kôd domaćina za Webex sastanke.


 

PIN kôd ostaje važeći 5 minuta nakon prvog prikaza. Dakle, ako uspostavite uspešnu vezu, neće vam biti zatražen PIN u dodatnim pokušajima u tom periodu od 5 minuta.

Ako pokušate da se povežete posle 5 minuta, morate da unesete novi PIN.

Ako se Webex Aplikacija ne poveže automatski sa uređajem, možete se ručno povezati sa uređajem. Samo potražite uređaj u aplikaciji, a zatim unesite PIN koji se pojavljuje na uređaju i povezani ste. Ako Webex Aplikacija ne može da pronađe uređaj, i dalje možete da se povežete sa njim pomoću koda od 9 znakova, a zatim da unesete PIN. PIN samo potvrđuje da se povezujete sa pravim uređajem zato što morate da budete blizu uređaja da biste videli PIN na ekranu.

1

Kliknite na dugme Poveži se sa uređajem.

2

Unesite ime uređaja koji želite da koristite ili odaberite uređaj sa liste nedavnih uređaja.

3

Kada se PIN prikazuje na uređaju, samo ga unesite u Webex aplikaciju.

Kada se povežete sa uređajem, aplikacija ostaje povezana sa uređajem dok je pregledač otvoren.


 

Kada se povežete sa Webex tablom, sada možete da otvorite prostor iz Webex aplikacije na Webex tabli.