Ako se aplikacija Webex ne poveže sa uređajem automatski, možete ručno da se povežete sa uređajem. Samo potražite uređaj u aplikaciji, a zatim unesite PIN koji se pojavljuje na uređaju i povezani ste. Ako Webex aplikacija ne može da pronađe uređaj, i dalje možete da se povežete sa njim pomoću koda od 9 znakova i zatim unesete PIN. PIN samo potvrđuje da se spajate na pravi uređaj jer morate da budete blizu uređaja da biste videli PIN na ekranu.

1

U zaglavlju aplikacije kliknite na Poveži se sa uređajem da biste videli listu obližnjih uređaja i izaberite uređaj koji želite da koristite sa liste.


 

Ako izaberete Pretraga za uređaj, možete da pretražujete uređaj po imenu, a videćete i listu nedavnih uređaja na koje ste se ranije povezali.

Ako se vaš uređaj ne prikazuje u rezultatima pretrage ili ne možete da se povežete sa mrežom da biste uopšte tražili uređaj, kliknite na Poveži pomoću koda od 9 znakova. Zatim unesite kôd koji se nalazi na vašem uređaju i kliknite na Sledeće.

2

Kada se PIN prikaže na uređaju, samo ga unesite u aplikaciju Webex. Ako ste u sobi za sastanke sa nekoliko ljudi, svi koristite isti PIN da biste povezali aplikaciju sa uređajem.


 

Morate uneti PIN koji se prikazuje na uređaju. Ne možete koristiti PIN domaćina za Webex sastanke.


 

PIN kôd ostaje važeći 5 minuta nakon prvog prikaza. Dakle, ako uspostavite uspešnu vezu, neće vam biti zatražen PIN u dodatnim pokušajima u tom periodu od 5 minuta.

Ako pokušate da se povežete nakon 5 minuta, morate da unesete novi PIN.

Ako se aplikacija Webex ne poveže sa uređajem automatski, možete ručno da se povežete sa uređajem. Samo potražite uređaj u aplikaciji, a zatim unesite PIN koji se pojavljuje na uređaju i povezani ste. Ako Webex aplikacija ne može da pronađe uređaj, i dalje možete da se povežete sa njim pomoću koda od 9 znakova i zatim unesete PIN. PIN samo potvrđuje da se spajate na pravi uređaj jer morate da budete blizu uređaja da biste videli PIN na ekranu.

1

Dodirnite svoju profilnu sliku, dodirnite Uređaje, a zatim uključite opciju ručnog povezivanja.

2

Na listi razmaka izaberite Povezivanje sa uređajem da biste videli listu obližnjih uređaja i izaberite uređaj koji želite da koristite sa liste.


 

Možete da pretražujete uređaj po imenu, a videćete i listu nedavnih uređaja na koje ste se ranije povezali.

Ako se vaš uređaj ne prikazuje u rezultatima pretrage ili ne možete da se povežete sa mrežom da biste uopšte tražili uređaj, dodirnite Poveži pomoću koda od 9 znakova. Zatim unesite kôd koji se nalazi na vašem uređaju i dodirnite Sledeće.

3

Kada se PIN prikaže na uređaju, samo ga unesite u aplikaciju Webex. Ako ste u sobi za sastanke sa nekoliko ljudi, svi ćete koristiti isti PIN da biste povezali aplikaciju sa uređajem.


 

Morate da unesete PIN koji se prikazuje na uređaju, ne možete da koristite PIN domaćina za Webex sastanke.


 

PIN kôd ostaje važeći 5 minuta nakon prvog prikaza. Dakle, ako uspostavite uspešnu vezu, neće vam biti zatražen PIN u dodatnim pokušajima u tom periodu od 5 minuta.

Ako pokušate da se povežete nakon 5 minuta, morate da unesete novi PIN.

Ako se aplikacija Webex ne poveže sa uređajem automatski, možete ručno da se povežete sa uređajem. Samo potražite uređaj u aplikaciji, a zatim unesite PIN koji se pojavljuje na uređaju i povezani ste. Ako Webex aplikacija ne može da pronađe uređaj, i dalje možete da se povežete sa njim pomoću koda od 9 znakova i zatim unesete PIN. PIN samo potvrđuje da se spajate na pravi uređaj jer morate da budete blizu uređaja da biste videli PIN na ekranu.

1

Kliknite na Poveži sa uređajem.

2

Unesite naziv uređaja koji želite da koristite ili izaberite uređaj sa liste nedavnih uređaja.

3

Kada se PIN prikaže na uređaju, samo ga unesite u aplikaciju Webex.

Kada se povežete sa uređajem, aplikacija ostaje povezana sa uređajem dok je pregledač otvoren.


 

Kada se povežete sa Webex pločom, sada možete da otvorite prostor iz Webex aplikacije na Webex ploči.