Коли програма Webex використовує ваш мікрофон для виявлення пристрою, аудіо не зберігається й не надсилається до Cisco.

Якщо цими налаштуваннями керує адміністратор Webex, ви не зможете їх змінити.

1.

Відкрийте меню налаштувань за допомогою свого зображення профілю і клацніть Пристрої > Розширені налаштування.

2.

Під Знайти пристрої , виберіть один із таких варіантів:

 • Використовувати мій мікрофон, коли я шукаю пристрої —Ваш мікрофон активний, коли ви вибираєте підключення до пристрою, і залишається активним під час підключення.

  Це параметр за замовчуванням для нових користувачів.

 • Завжди прослуховувати пристрої — Ваш мікрофон постійно прослуховує ультразвук із пристроїв Webex поблизу.

  Якщо вибрати цей параметр, операційна система може показувати попередження про конфіденційність мікрофона. Це вказує на те, що Webex використовує мікрофон для виявлення систем поблизу. Немає збережених або надісланих до Cisco аудіо.

  Перевірте Автоматичне підключення до найближчого пристрою для автоматичного підключення до найближчого пристрою Webex у кімнаті.

 • Не використовувати мій мікрофон — Ваш мікрофон не використовується для прослуховування пристроїв поблизу. Щоб підключитися, знайдіть пристрій і введіть PIN-код.
3.

Установіть прапорець Використовувати мережу Wi-Fi для виявлення пристроїв поблизу, щоб використовувати інформацію про мережі Wi-Fi поблизу для виявлення найближчих пристроїв Webex.

4.

Клацніть Зберегти.

1.

Відкрийте налаштування за допомогою зображення профілю і торкніться Пристрої .

2.

Під Виявлення та підключення пристрою , виберіть один із таких варіантів:

 • Використовувати під час пошуку — Мікрофон на вашому телефоні активний, коли ви вибираєте підключення до пристрою, і залишається активним, поки ви підключені.

  Це параметр за замовчуванням для нових користувачів.

 • Завжди прослуховувати пристрої — Мікрофон на вашому телефоні безперервно слухає ультразвук із пристроїв Webex поблизу.

  Якщо вибрати цей параметр, операційна система може показувати попередження про конфіденційність мікрофона. Це вказує на те, що Webex використовує мікрофон для виявлення систем поблизу. Немає збережених або надісланих до Cisco аудіо.

 • Не використовувати мій мікрофон — Мікрофон на вашому телефоні не використовується для прослуховування пристроїв поблизу.
3.

Якщо ви вибрали Завжди прослуховувати пристрої на попередньому кроці ввімкніть Автоматичне підключення для автоматичного підключення до найближчого пристрою Webex у кімнаті.

Якщо програма Webex не підключається до пристрою в організації автоматично, можна підключитися до пристрою вручну. Просто знайдіть пристрій у програмі, а потім введіть PIN-код, який відобразиться на пристрої, і підключення буде встановлено.

Щоб вручну підключитися до пристрою за межами організації, підключіться до нього за допомогою 9-значного коду, а потім введіть PIN-код. PIN-код лише підтверджує, що ви підключаєтеся до відповідного пристрою, оскільки, щоб побачити PIN-код на екрані, потрібно бути поруч із пристроєм.

1.

Клацніть у заголовку програми Підключення до пристрою , щоб переглянути список пристроїв поблизу, і виберіть зі списку пристрій, який потрібно використовувати.


 

Виберіть Пошук пристрою щоб шукати пристрій у вашій організації за іменем за допомогою ультразвуку або Wi-Fi.

Використовувати Wi-Fi доступний, лише якщо адміністратор налаштував його для вашої організації. Інформація про мережу Wi-Fi використовується для представлення списку пристроїв у зоні досяжності. У програмі може бути представлено список до 5 пристроїв поблизу навіть за відсутності підключення за допомогою ультразвуку. Додаткову інформацію див Використовуйте мережу Wi-Fi для виявлення пристроїв поблизу в Автоматично .

Щоб підключитися до пристрою за межами організації, клацніть Підключіться за допомогою 9-значного коду . Потім введіть код, що відобразиться на пристрої, і клацніть Далі.

2.

Коли на пристрої з’явиться PIN-код, введіть його в програмі Webex. Якщо ви перебуваєте в кімнаті для нарад із кількома користувачами, PIN-код, який використовується для підключення програми до пристрою, буде однаковим для всіх.


 

Потрібно ввести PIN-код, який відображається на пристрої. PIN-код організатора не можна використовувати для Webex Meetings.


 

PIN-код дійсний протягом 5 хвилин із моменту відображення. Отже, у разі успішного підключення запит на введення PIN-коду не відображатиметься протягом цього 5-хвилинного періоду під час здійснення додаткових спроб підключитися.

Якщо ви спробуєте підключитися за 5 хвилин, вам потрібно буде ввести новий PIN-код.

1.

Торкніться зображення профілю, елемента Пристрої, а потім увімкніть Параметр підключення вручну.

2.

У списку просторів клацніть Підключитися до пристрою, щоб переглянути список пристроїв поблизу, і виберіть у ньому потрібний пристрій.


 

Виберіть Пошук пристрою щоб шукати пристрій у вашій організації за іменем. Ви побачите список останніх пристроїв, до яких ви підключалися раніше.

Щоб підключитися до пристрою за межами організації, торкніться Підключіться за допомогою 9-значного коду . Потім введіть код, що відобразиться на пристрої, і торкніться Далі.

3.

Коли PIN-код відобразиться на пристрої, просто введіть його в програмі Webex. Якщо ви перебуваєте в кімнаті для нарад із кількома користувачами, PIN-код, який використовується для підключення програми до пристрою, буде однаковим для всіх.


 

Потрібно ввести PIN-код, який відображається на пристрої. Не можна використовувати PIN-код організатора для Webex Meetings.


 

PIN-код дійсний протягом 5 хвилин із моменту відображення. Отже, у разі успішного підключення запит на введення PIN-коду не відображатиметься протягом цього 5-хвилинного періоду під час здійснення додаткових спроб підключитися.

Якщо ви спробуєте підключитися за 5 хвилин, вам потрібно буде ввести новий PIN-код.

Якщо програма Webex не підключається до пристрою автоматично, можна підключитися до нього вручну. Просто знайдіть пристрій у програмі, а потім введіть PIN-код, який відобразиться на пристрої, і підключення буде встановлено. Якщо програмі Webex не вдається знайти пристрій, ви все одно можете підключитися до нього, ввівши 9-значний код і PIN-код. PIN-код лише підтверджує, що ви підключаєтеся до відповідного пристрою, оскільки, щоб побачити PIN-код на екрані, потрібно бути поруч із пристроєм.
1.

Клацніть Підключитися до пристрою.

2.

Введіть ім’я потрібного пристрою або виберіть пристрій зі списку Останні пристрої.

3.

Коли PIN-код відобразиться на пристрої, просто введіть його в програмі Webex.

Після підключення до пристрою програма залишається підключеною до пристрою, поки браузер залишається відкритим.


 

Після підключення до пристрою Webex Board на ньому можна відкрити простір у програмі Webex.

Якщо ви здійснюєте телефонні виклики за допомогою програми Webex, можна налаштувати настільний телефон як варіант за замовчуванням для здійснення викликів із програми. Наберіть номер у програмі, і виклик буде здійснено на телефоні. Якщо є кілька телефонних ліній, можна змінити активну лінію для здійснення викликів.

Виберіть параметр Підключитися до пристрою, а потім телефон зі списку Особисті пристрої.


 

Якщо вас підключено до настільного телефону, але ви хочете використовувати замість нього програму Webex, клацніть і виберіть пункт Мій комп’ютер, перш ніж набирати номер.

Що далі

Створіть користувацьке ім’я для настільного телефону. Наведіть курсор на опис телефону й клацніть , щоб змінити його. Унікальні описи особливо корисні, якщо до програми підключено кілька настільних телефонів.