Hvis du har deaktivert muligheten til å koble til en Webex-enhet automatisk, eller hvis du har problemer med å koble til automatisk, kan du koble til enheten manuelt i stedet.

1

Klikk på Koble til en enhet i appoverskriften for å vise en liste over enheter i nærheten og velge enheten du vil bruke, fra listen.


 

Hvis du velger Søk etter en enhet, kan du søke etter en enhet etter navn, og du vil også se en liste over nylige enheter du har koblet til tidligere.

Hvis enheten ikke vises i søkeresultatene, eller hvis du ikke kan koble til nettverket for å søke etter enheten, klikker du på Koble til ved bruk av 9-tegns kode. Deretter skriver du inn koden som er på enheten, og klikker på Neste.

2

Når PIN-koden vises på enheten, skriver du den inn i Webex. Hvis du er i et møterom med flere personer, bruker dere alle den samme PIN-koden til å koble appen til enheten.


 

Du må angi PIN-koden som vises på enheten. Du kan ikke bruke verts-PIN-koden for Webex Meetings.


 

PIN-koden forblir gyldig i 5 minutter etter at den først vises. Så hvis du kobler til, blir du ikke bedt om PIN-koden i ytterligere forsøk i løpet av den 5-minutters perioden.

Hvis du prøver å koble til etter 5 minutter, må du angi en ny PIN-kode.

Hvis du har deaktivert muligheten til å koble til en Webex-enhet automatisk, eller hvis du har problemer med å koble til automatisk, kan du koble til enheten manuelt i stedet.

1

Trykk på profilbildet ditt, trykk på Enheter og aktiver deretter Alternativ for manuell tilkobling.

2

Velg Koble til en enhet fra listen over områder for å vise en liste over enheter i nærheten og velge enheten du vil bruke, fra listen.


 

Du kan søke etter en enhet etter navn, og du vil også se en liste over nylige enheter du har koblet til tidligere.

Hvis enheten ikke vises i søkeresultatene, eller hvis du ikke kan koble til nettverket for å søke etter enheten, trykker du på Koble til ved bruk av 9-tegns kode. Deretter skriver du inn koden som er på enheten, og trykker på Neste.

3

Når PIN-koden vises på enheten, skriver du den inn i Webex-appen. Hvis du er i et møterom med flere personer, bruker alle den samme PIN-koden til å koble appen til enheten.


 

Du må angi PIN-koden som vises på enheten, du kan ikke bruke verts-PIN-koden for Webex Meetings.


 

PIN-koden forblir gyldig i 5 minutter etter at den først vises. Så hvis du kobler til, blir du ikke bedt om PIN-koden i ytterligere forsøk i løpet av den 5-minutters perioden.

Hvis du prøver å koble til etter 5 minutter, må du angi en ny PIN-kode.

1

Klikk på Koble til en enhet.

2

Skriv inn navnet på enheten du vil bruke, eller velg en enhet fra listen Nylige enheter.

3

Når PIN-koden vises på enheten, skriver du den inn i Webex-appen.

Når du har koblet til en enhet, fortsetter appen å være koblet til enheten mens nettleseren er åpen.


 

Når du kobler til et Webex Board, kan du nå åpne et område fra Webex-appen på Webex Board.