1

Åpne innstillinger via profilbildet ditt, og klikk på Enheter > Avanserte innstillinger.

2

Merk av for Koble til enheter automatisk for å koble til nærmeste Webex-enhet i et rom automatisk.

3

Under Tilkoblingsinnstillinger merker du av for Bruk mikrofon for enhetsgjenkjenning.

Webex-appen bruker bare mikrofonen til å oppdage enheter hvis du manuelt søker etter en enhet eller bruker Wi-Fi-deteksjon. Hvis organisasjonen din ikke har noen Webex-enheter, bruker ikke Webex-appen mikrofonen til å oppdage enheter.

4

Merk av for Bruk Wi-Fi-nettverk til å oppdage enheter i nærheten for å bruke informasjon om tilgjengelige Wi-Fi-nettverk til å oppdage Webex-enheter i nærheten.

5

Klikk på Lagre.

Hvis du ombestemmer deg, kan du velge å stoppe automatisk tilkobling til alle eller en bestemt enhet.
1

Åpne preferanser via profilbildet ditt, og klikk på Enheter > Avanserte innstillinger.

2

Merk av for Koble til enheter automatisk for å koble til nærmeste Webex-enhet i et rom automatisk.

3

Under Tilkoblingsinnstillinger merker du av for Bruk mikrofon for enhetsgjenkjenning.

Webex-appen bruker bare mikrofonen til å oppdage enheter hvis du manuelt søker etter en enhet eller bruker Wi-Fi-deteksjon. Hvis organisasjonen din ikke har noen Webex-enheter, bruker ikke Webex-appen mikrofonen til å oppdage enheter.

4

Merk av for Bruk Wi-Fi-nettverk til å oppdage enheter i nærheten for å bruke informasjon om tilgjengelige Wi-Fi-nettverk til å oppdage Webex-enheter i nærheten.

5

Klikk på OK.

Hvis du ombestemmer deg, kan du velge å stoppe automatisk tilkobling til alle eller en bestemt enhet.

Hvis Webex-appen ikke kobler til en enhet automatisk, kan du koble til enheten manuelt. Bare søk etter enheten i appen, og skriv deretter inn PIN-koden som vises på enheten, og så er du koblet til. Hvis Webex-appen ikke finner enheten, kan du fremdeles koble den til ved å bruke en kode på ni tegn og skrive inn PIN-koden. PIN-koden bekrefter bare at du kobler til riktig enhet, fordi du må være nær enheten for å se PIN-koden på skjermen.

1

Klikk på Koble til en enhet i appoverskriften for å vise en liste over enheter i nærheten og velge enheten du vil bruke, fra listen.


 

Hvis du velger Søk etter en enhet, kan du søke etter en enhet etter navn, og du vil også se en liste over nylige enheter du har koblet til tidligere.

Hvis enheten ikke vises i søkeresultatene, eller hvis du ikke kan koble til nettverket for å søke etter enheten, klikker du på Koble til ved bruk av 9-tegns kode. Deretter skriver du inn koden som er på enheten, og klikker på Neste.

2

Når PIN-koden vises på enheten, skriver du den inn i Webex-appen. Hvis du er i et møterom med flere personer, bruker dere alle den samme PIN-koden til å koble appen til enheten.


 

Du må angi PIN-koden som vises på enheten. Du kan ikke bruke verts-PIN-koden for Webex Meetings.


 

PIN-koden forblir gyldig i 5 minutter etter at den først vises. Så hvis du kobler til, blir du ikke bedt om PIN-koden i ytterligere forsøk i løpet av den 5-minutters perioden.

Hvis du prøver å koble til etter 5 minutter, må du angi en ny PIN-kode.

Hvis Webex-appen ikke kobler til en enhet automatisk, kan du koble til enheten manuelt. Bare søk etter enheten i appen, og skriv deretter inn PIN-koden som vises på enheten, og så er du koblet til. Hvis Webex-appen ikke finner enheten, kan du fremdeles koble den til ved å bruke en kode på ni tegn og skrive inn PIN-koden. PIN-koden bekrefter bare at du kobler til riktig enhet, fordi du må være nær enheten for å se PIN-koden på skjermen.

1

Trykk på profilbildet ditt, trykk på Enheter og aktiver deretter Alternativ for manuell tilkobling.

2

Velg Koble til en enhet fra listen over områder for å vise en liste over enheter i nærheten og velge enheten du vil bruke, fra listen.


 

Du kan søke etter en enhet etter navn, og du vil også se en liste over nylige enheter du har koblet til tidligere.

Hvis enheten ikke vises i søkeresultatene, eller hvis du ikke kan koble til nettverket for å søke etter enheten, trykker du på Koble til ved bruk av 9-tegns kode. Deretter skriver du inn koden som er på enheten, og trykker på Neste.

3

Når PIN-koden vises på enheten, skriver du den inn i Webex-appen. Hvis du er i et møterom med flere personer, bruker dere alle den samme PIN-koden til å koble appen til enheten.


 

Du må angi PIN-koden som vises på enheten, du kan ikke bruke verts-PIN-koden for Webex Meetings.


 

PIN-koden forblir gyldig i 5 minutter etter at den først vises. Så hvis du kobler til, blir du ikke bedt om PIN-koden i ytterligere forsøk i løpet av den 5-minutters perioden.

Hvis du prøver å koble til etter 5 minutter, må du angi en ny PIN-kode.

Hvis Webex-appen ikke kobler til en enhet automatisk, kan du koble til enheten manuelt. Bare søk etter enheten i appen, og skriv deretter inn PIN-koden som vises på enheten, og så er du koblet til. Hvis Webex-appen ikke finner enheten, kan du fremdeles koble den til ved å bruke en kode på ni tegn og skrive inn PIN-koden. PIN-koden bekrefter bare at du kobler til riktig enhet, fordi du må være nær enheten for å se PIN-koden på skjermen.
1

Klikk på Koble til en enhet.

2

Skriv inn navnet på enheten du vil bruke, eller velg en enhet fra listen Nylige enheter.

3

Når PIN-koden vises på enheten, skriver du den inn i Webex-appen.

Når du har koblet til en enhet, fortsetter appen å være koblet til enheten mens nettleseren er åpen.


 

Når du kobler til et Webex Board, kan du nå åpne et område fra Webex-appen på Webex Board.

Du kan søke etter tilgjengelige Webex-appenheter ved å bruke ultralyd eller Wi-Fi-nettverket ditt. Koble til enhetene i nærheten ved å bruke Webex-appen, og vis og del innhold i møter.
1

Klikk på profilbildet ditt i appoverskriften, velg Innstillinger > Enheter og bestem hvordan du vil søke etter tilgjengelige enheter.

  • Bruk ultralyd er standardalternativet og et godt valg når du er i samme rom som enheten du vil koble til. Derfor bør du ha dette alternativet valgt hvis du som regel kobler til samme enheten fra skrivebordet ditt eller et konferanserom. Det kan imidlertid være lurt å deaktivere Koble til nærmeste enhet automatisk hvis du er på et kontor med mange tilgjengelige enheter. Du kan koble til enheten manuelt.
  • Bruk Wi-Fi er bare tilgjengelig hvis administratoren har konfigurert det for organisasjonen. Informasjonen om Wi-Fi-nettverket brukes til å vise en liste over enheter i nærheten. Appen kan vise opptil fem enheter i nærheten, selv når ultralydtilkoblinger ikke fungerer.
2

I appoverskriften klikker du på Koble til en enhet for å søke etter enheter i nærheten automatisk ved hjelp av enten ultralyd eller Wi-Fi.

Hvis du ikke ser enheten du vil bruke i listen, velger du Søk etter en enhet og skriver inn navnet på enheten du vil bruke.

Du kan søke etter tilgjengelige Webex-appenheter ved å bruke ultralyd eller Wi-Fi-nettverket ditt. Koble til enhetene i nærheten ved å bruke Webex-appen, og vis og del innhold i møter.
1

Klikk på profilbildet ditt i appoverskriften, velg Preferanser > Enheter og bestem hvordan du vil søke etter tilgjengelige enheter.

  • Bruk ultralyd er standardalternativet og et godt valg når du er i samme rom som enheten du vil koble til. Derfor bør du ha dette alternativet valgt hvis du som regel kobler til samme enheten fra skrivebordet ditt eller et konferanserom. Det kan imidlertid være lurt å deaktivere Koble til nærmeste enhet automatisk hvis du er på et kontor med mange tilgjengelige enheter. Du kan koble til enheten manuelt.
  • Bruk Wi-Fi er bare tilgjengelig hvis administratoren har konfigurert det for organisasjonen. Informasjonen om Wi-Fi-nettverket brukes til å vise en liste over enheter i nærheten. Appen kan vise opptil fem enheter i nærheten, selv når ultralydtilkoblinger ikke fungerer.
2

I appoverskriften klikker du på Koble til en enhet for å søke etter enheter i nærheten automatisk.

Hvis du ikke ser enheten du vil bruke i listen, velger du Søk etter en enhet og skriver inn navnet på enheten du vil bruke.

Du kan søke etter tilgjengelige Webex-appenheter ved å bruke ultralyd eller Wi-Fi-nettverket ditt. Koble til enhetene i nærheten ved å bruke Webex-appen, og vis og del innhold i møter.
1

Trykk på profilbildet ditt, velg Enheter, og slå deretter på Bruk ultralyd.

Dette er et godt valg når du er i samme rom som enheten du vil koble til. Det kan imidlertid være lurt å deaktivere Automatisk tilkobling hvis du er på et kontor med mange tilgjengelige enheter. Du kan koble til enheten manuelt.

2

Trykk på Tilgjengelige enheter for å se enheter i nærheten, og trykk deretter på Koble til for å koble til enheten.

Hvis du bruker Webex-appen for anrop, kan du angi at bordtelefonen skal være standardalternativet når du ringer fra appen. Slå et nummer fra appen, så går samtalen gjennom telefonen. Hvis du har flere telefonlinjer, kan du endre den aktive linjen for anrop.

Velg Koble til en enhet, og velg telefonen fra ett av valgene for Personlige enheter.


 

Hvis du er koblet til bordtelefonen, men vil bruke Webex-appen i stedet, klikker du på og velger deretter Min datamaskin før du ringer.

Hva nå?

Gi bordtelefonen et egendefinert navn. Hold markøren over telefonbeskrivelsen, og klikk på for å redigere. Unike beskrivelser er spesielt nyttige når du har mer enn én bordtelefon koblet til appen.