Pokud máte hybridní kalendář a použili jste @meet nebo @webex (nebo @spark) nebo do pozvánky na schůzku zahrnuli adresu videa, služba automaticky aktualizuje pozvánku a poskytne několik způsobů připojení ke schůzce. Pokud schůzku aktualizujete později, služba automaticky neodstraní ani nepřepíše podrobnosti. Chcete-li aktualizovat schůzku, postupujte podle těchto pokynů.
1

Přejděte do aplikace pracovní kalendář a upravte pozvánku na schůzku.

2

V těle pozvánky odstraňte všechny stávající podrobnosti o připojení.

3

Změňte umístění schůzky nebo adresu videa. (Například změňte @meet na @webex.)

4

Znovu odešlete aktualizovanou pozvánku.