Hvis du har Hybrid-kalenderen, og du har brugt @meet eller @webex (eller @spark) eller inkluderet en videoadresse i din mødeinvitation, opdaterer tjenesten automatisk invitationen med flere måder at deltage i mødet på. Hvis du opdaterer mødet senere, sletter eller overskriver tjenesten ikke automatisk oplysningerne for dig. Følg disse trin for at opdatere mødet.
1

Gå til din arbejdskalenderapp, og rediger mødeinvitationen.

2

Slet alle eksisterende deltagelsesoplysninger i brødteksten i invitationen.

3

Skift mødeplacering eller videoadresse. (Ændr f.eks. @meet til @webex.)

4

Send den opdaterede invitation igen.