Jeśli masz kalendarz hybrydowy i użyto @meet lub @webex (lub @spark) albo dodałeś adres wideo w zaproszeniu na spotkanie, usługa automatycznie zaktualizuje zaproszenie z wieloma sposobami dołączenia do spotkania. Jeśli zaktualizujesz spotkanie później, usługa nie usunie automatycznie ani nie zastąpi szczegółów. Wykonaj poniższe czynności, aby zaktualizować spotkanie.
1

Przejdź do aplikacji kalendarza służbowego i edytuj zaproszenie na spotkanie.

2

W treści zaproszenia usuń wszystkie istniejące szczegóły dołączenia.

3

Zmień lokalizację spotkania lub adres wideo. (Na przykład zmień @meet na @webex).

4

Ponownie wyślij zaktualizowane zaproszenie.