Ako imate hibridni kalendar i koristili ste @meet ili @webex (ili @spark) ili ste uključili video adresu u pozivnicu za sastanak, usluga automatski ažurira pozivnicu na više načina za pridruživanje sastanku. Ako kasnije ažurirate sastanak, usluga neće automatski izbrisati ili prepisati pojedinosti umjesto vas. Slijedite ove korake da biste ažurirali sastanak.
1

Idite na aplikaciju za radni kalendar i uredite pozivnicu za sastanak.

2

U tijelu pozivnice izbrišite sve postojeće pojedinosti o pridruživanju.

3

Promijenite lokaciju sastanka ili video adresu. (Na primjer, promijenite @meet u @webex.)

4

Ponovno pošaljite ažuriranu pozivnicu.