Ako imate hibridni kalendar i koristili ste @meet ili @webex (ili @spark) ili uključili video adresu u pozivnicu za sastanak, usluga automatski ažurira pozivnicu na više načina za pridruživanje sastanku. Ako sastanak ažurirate kasnije, usluga se neće automatski izbrisati ili zameniti detalje za vas. Pratite ove korake da biste ažurirali sastanak.
1

Idite u aplikaciju radnog kalendara i uredite pozivnicu za sastanak.

2

U telu pozivnice izbrišite sve postojeće detalje o pridruživanju.

3

Promenite lokaciju sastanka ili adresu video prenosa. (Na primer, promenite @meet u @webex.)

4

Ponovo pošaljite ažuriranu pozivnicu.