Přehled záznamníku Webex

Zaznamenejte veškerou aktivitu obrazovky v jakékoli aplikaci v počítači pomocí záznamníku Webex.

Můžete zachytit:

  • Multimediální zvuk prostřednictvím dalšího adaptéru.

  • Mluvený komentář můžete vyjádřit připojením mikrofonu k počítači.

Záznam zachycuje video od každého, kdo vysílá své video z webové kamery; v záznamu se však zobrazí pouze velký video panel v relaci. Okno videa se přepne na video aktivního reproduktoru, pokud hostitel nezamkne okno videa na konkrétním účastníkovi.

K přehrávání nahrávek použijte přehrávač Webex. K úpravám nahrávek použijte Editor záznamů Webex.

Zaznamenané soubory jsou uloženy v počítači ve formátu Webex Recording Format (.wrf), což je proprietární formát Webex.

Stáhněte si rekordér Webex

1

Přihlaste se k webu služby Webex.

2

V levém dolním rohu stránky vyberte Webex Training, Webex Eventsnebo Webex Support.

3

Klikněte na Podpora > stahování .

4

Klikněte na Rekordéry a přehrávače a potom na Záznam a přehrávání .

5

Přejděte dolů na Webex Recorder, klikněte na Stáhnout apostupujte podle pokynů.

Záznam aplikace

1

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Otevřete webexový rekordér z plochy.
  • Klikněte na Všechny programy > Webex >Webex Recorder &Player > Webex Recorder.
2

Vyberte Soubor > Otevřít aplikaci .

3

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte aplikaci ze seznamu a klikněte na Vybrat.
  • Klikněte na Jiná aplikace , vyberte aplikaci a potomklikněte na Sdílet .
4

Zadejte název záznamového souboru, vyberte umístění a klikněte na Uložit.

5

Pomocí tlačítek na panelu rekordéru můžete ovládat nahrávání:

Do

Klikněte na následující

Zahájit nahrávání

Pozastavení nebo obnovení nahrávání

Zastavení nahrávání a ukládání souboru

Nastavení značky pro navigaci při překódování

Označení poznámek na obrazovce

Spuštění nebo zastavení nahrávání zvuku

Nastavení citlivosti mikrofonu

Skrytí panelu rekordéru během nahrávání

1

V záznamníku Webexvyberte Nastavení > Nastavení záznamu Webex.

2

Zaškrtněte políčko Skrýt panel rekordér během nahrávání a klikněte na OK .

Přehrání záznamu

Pomocí přehrávače Webex můžete přehrávat jakýkoli záznam formátu WRF pořízený pomocí záznamníku Webex.

1

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Otevřete přehrávač Webex z plochy.
  • Klikněte na Všechny programy > Webex >Webex Recorder & Player >Webex Player.
2

Vyberte Soubor > Otevřít .

3

Vyhledejte záznam .wrf, který chcete přehrát, a klikněte na Otevřít.

4

Pomocí tlačítek v přehrávači Webex můžete ovládat přehrávání:

Do

Klikněte na následující

Spustit přehrávání

Pozastavení nebo obnovení přehrávání

Zastavit přehrávání

Přetočit

Přechod na předchozí segment

Přechod na další segment

Rychle vpřed

Úprava hlasitosti přehrávání

Ztlumit nebo zrušit ztlumení

Rychlé převíjení vpřed nebo převíjení zpět na konkrétní místo

Skrytí panelu přehrávače během přehrávání

1

V přehrávači Webexse ujistěte, že je soubor otevřený.

2

Vyberte Ovládací prvky > Nastavení .


 

Možnost Nastavení je k dispozici pouze v době, kdy máte soubor otevřený.

3

Zaškrtněte políčko Skrýt konzoli přehrávače během přehrávání a klikněte na OK .