Přehled rekordéru Webex

Zaznamenejte veškerou aktivitu na obrazovce v libovolné aplikaci v počítači pomocí záznamníku Webex.

Můžete zachytit:

  • Multimediální zvuk prostřednictvím dalšího adaptéru.

  • Hlasový komentář připojením mikrofonu k počítači.

Nahrávka zachycuje video od kohokoli, kdo vysílá své video z webové kamery; V záznamu se však zobrazí pouze velký panel videa v relaci. Okno videa se přepne na video aktivního řečníka, pokud hostitel nezamkne okno videa u konkrétního účastníka.

K přehrávání nahrávek použijte přehrávač Webex Player. K úpravám nahrávek použijte Editor záznamů Webex.

Zaznamenané soubory jsou uloženy v počítači ve formátu záznamu Webex (.wrf), což je proprietární formát Webex.

Stáhněte si záznamník Webex

1

Přihlaste se k webu služby Webex.

2

V levém dolním rohu stránky vyberte Školení Webex, Události Webexnebo Podpora Webex.

3

Klepněte na tlačítko Podpora > soubory ke stažení.

4

Klikněte na Rekordéry a přehrávače a potom na Záznam a přehrávání .

5

Přejděte dolů na Záznamník Webex, klikněte na Stáhnout apostupujte podle pokynů.

Záznam aplikace

1

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Otevřete rekordér Webex z plochy.
  • Klikněte na Všechny programy > Webex >Webex Recorder & Player >Webex Recorder.
2

Vyberte Soubor > Otevřít aplikaci.

3

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte aplikaci ze seznamu a klikněte na Vybrat.
  • Klikněte na Jiná aplikace, vyberte aplikaci a klikněte na Sdílet.
4

Zadejte název záznamového souboru, vyberte umístění a klikněte na Uložit.

5

Pomocí tlačítek na panelu rekordéru můžete ovládat nahrávání:

Do

Klikněte na ikonu následující

Zahájit nahrávání

Pozastavení nebo obnovení nahrávání

Zastavení nahrávání a uložení souboru

Nastavení značky pro navigaci při překódování

Označení poznámek na obrazovce

Spuštění nebo zastavení záznamu zvuku

Nastavení citlivosti mikrofonu

Skrýt panel rekordéru během nahrávání

1

V záznamníku Webexvyberte Nastavení > Nastavení záznamu Webex.

2

Zaškrtněte políčko Skrýt panel Záznam během nahrávání a klepněte na tlačítko OK.

Přehrání záznamu

Pomocí přehrávače Webex můžete přehrát jakýkoli záznam ve formátu .wrf provedený pomocí záznamníku Webex.

1

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Otevřete přehrávač Webex z plochy.
  • Klikněte na Všechny programy > Webex >Webex Recorder & Player >Webex Player.
2

Vyberte Soubor > Otevřít.

3

Vyhledejte záznam WRF, který chcete přehrát, a klepněte na tlačítko Otevřít.

4

Pomocí tlačítek v přehrávači Webex Player můžete ovládat přehrávání:

Do

Klikněte na následující

Spustit přehrávání

Pozastavení nebo obnovení přehrávání

Zastavení přehrávání

Přetočit

Přechod na předchozí segment

Přechod na další segment

Rychle vpřed

Nastavení hlasitosti přehrávání

Ztlumit nebo zrušit ztlumení

Rychlé převíjení vpřed nebo vzad na určité místo

Skrytí panelu přehrávače během přehrávání

1

V přehrávači Webexse ujistěte, že je soubor otevřený.

2

Vyberte Ovládací prvky > Nastavení .


 

Možnost Nastavení je k dispozici pouze v případě, že máte otevřený soubor.

3

Zaškrtněte políčko Skrýt konzolu přehrávače během přehrávání a klepněte na tlačítko OK.