Oversigt over Webex-optager

Optag al skærmaktivitet i et hvilket som helst program på din computer ved hjælp af Webex-optageren.

Du kan registrere:

  • Multimedielyd gennem en ekstra adapter.

  • Kommenterende tale ved at tilslutte en mikrofon til din computer.

Optagelsen indfanger video fra alle, der udsender deres webkameravideoer. Dog viser optagelsen kun det store videopanel i sessionen. Videovinduet skifter til den aktive talers video, medmindre værten låser videovinduet for en bestemt deltager.

Brug Webex-afspilleren til at afspille optagelser. Brug Webex-optagelsesredigeringsprogrammet til at redigere optagelser.

Optegnede filer gemmes på din computer i Webex-optagelsesformatet (.wrf), et beskyttet Webex-format.

Download Webex-optageren

1

Log ind på dit Webex-websted.

2

Nederst til venstre på siden vælges en Webex Training , Webex Events eller Webex Support.

3

Klik på Support > Downloads .

4

Klik på Optagere og afspillere, og klik derefter på Optagelse og afspilning.

5

Rul ned til Webex-optager, klik på Download, og følg anvisningerne.

Optag et program

1

Gør ét af følgende:

  • Åbn Webex-optageren fra dit skrivebord.
  • Klik på Alle > Webex > Webex-optager & Player > Webex-optager .
2

Vælg Fil > Åbn applikation .

3

Gør ét af følgende:

  • Vælg et program på listen, og klik på Vælg.
  • Klik på Andet program, vælg et program, og klik på Del.
4

Indtast et navn til din optagelsesfil, vælg en mappe, og klik på Gem.

5

Brug knapperne på Optagerpanelet til at styre optagelsen:

Til

Klik på følgende

Start optagelse

Sæt optagelse på pause eller genoptag

Stop optagelsen, og gem filen

Vælg en markør for navigering, når der optages

Markér kommentarer på skærmen

Start eller stop med at optage lyd

Juster mikrofonens følsomhed

Skjul optagerpanelet under optagelse

1

I fanen Webex-optagerdu vælge Indstillinger > Webex-optagelsesindstillinger.

2

Markér afkrydsningsfeltet Skjul optagerpanelet under optagelse, og klik på OK.

Afspille en optagelse

Brug Webex-afspilleren til at afspille alle optagelser i .wrf-format lavet med Webex-optageren.

1

Gør ét af følgende:

  • Åbn Webex-afspilleren fra dit skrivebord.
  • Klik på Alle > Webex > Webex-optager & Player > Webex-afspiller .
2

Vælg Fil > Åbn .

3

Find den .wrf-optagelse, som du vil afspille, og klik på Åbn.

4

Brug knapperne i Webex-afspilleren til at styre afspilningen:

Til

Klik på følgende

Start afspilning

Afbryd afspilning midlertidigt, eller genoptag afspilning

Stop afspilning

Spol tilbage

Gå til forrige segment

Gå til næste segment

Spol frem

Juster afspilningslydstyrke

Slå lyd fra eller til

Spol frem eller tilbage til et bestemt sted

Skjul afspillerpanelet under afspilning

1

Sørg for, at der er en fil åben i Webex-afspilleren.

2

Vælg Kontrolfunktioner > Indstillinger.


 

Valgmuligheden Indstillinger kan kun vælges, hvis en fil er åben.

3

Markér afkrydsningsfeltet Skjul afspilningskonsollen under afspilning, og klik på OK.