Огляд записувача Webex

За допомогою записувача Webex можна записати будь-які відображені на екрані комп’ютера дії в будь-якій програмі.

Можна записати:

  • мультимедійне аудіо (за допомогою додаткового адаптера);

  • закадровий голос (за допомогою підключеного до комп’ютера мікрофона).

Під час запису фіксується відео кожного, хто здійснює трансляцію за допомогою веб-камери, але в записі відображається лише велика панель відеосеансу. Якщо організатор не закріпить вікно відео на певному учаснику, воно переключатиметься на відео активного спікера.

Для відтворення записів використовується програвач Webex, а для їх редагування – редактор записів Webex.

Записані файли зберігаються на комп’ютері у власному форматі Webex – Webex Recording Format (.wrf).

Завантаження записувача Webex

1

Увійдіть на свій сайт Webex.

2

У нижньому лівому куті сторінки виберіть Webex Training, Webex Events або Webex Support.

3

Клацніть елементи Support (Підтримка) > Downloads (Завантаження).

4

Виберіть Recorders and Players (Записувачі та програвачі), а потім – Recording and Playback (Запис і відтворення).

5

Прокрутіть сторінку вниз до розділу Webex Recorder (Записувач Webex), клацніть Download (Завантажити) і дотримуйтеся підказок.

Запис роботи в додатку

1

Виконайте одну з таких дій:

  • відкрийте записувач Webex на настільному ПК;
  • клацніть All Programs (Усі програми) > Webex > Webex Recorder & Player (Записувач і програвач Webex) > Webex Recorder (Записувач Webex).
2

Виберіть File (Файл) > Open Application (Відкрити програму).

3

Виконайте одну з таких дій:

  • виберіть додаток зі списку та клацніть Select (Вибрати);
  • клацніть Other Application (Інший додаток), виберіть потрібний додаток і натисніть Share (Поділитися).
4

Введіть ім’я для файлу запису, виберіть розташування та натисніть Save (Зберегти).

5

Використовуйте кнопки на панелі записувача для керування.

Дія

Кнопка

Початок запису

Призупинення та відновлення запису

Завершення запису та збереження файлу

Встановлення мітки для навігації під час запису

Створення анотації на екрані

Початок або завершення запису аудіо

Налаштування чутливості мікрофона

Приховання панелі записувача під час записування

1

Відкрийте записувач Webex, виберіть Settings (Налаштування) > Webex Recording Settings (Налаштування запису Webex).

2

Установіть прапорець Hide the Recorder panel during recording (Приховувати панель запису під час записування) і натисніть OK.

Відтворення запису

Програвач Webex можна використовувати для відтворення будь-яких записів із розширенням .wrf, створених за допомогою записувача Webex.

1

Виконайте одну з таких дій:

  • відкрийте програвач Webex на настільному ПК;
  • клацніть All Programs (Усі програми) > Webex > Webex Recorder & Player (Записувач і програвач Webex) > Webex Player (Програвач Webex).
2

Виберіть File (Файл) > Open (Відкрити).

3

Знайдіть файл запису з розширенням .wrf, який потрібно відтворити, і натисніть Open (Відкрити).

4

Використовуйте кнопки програвача Webex для керування.

Дія

Кнопка

Початок відтворення

Призупинення та відновлення відтворення

Завершення відтворення

Перемотування назад

Перехід до попереднього сегменту

Перехід до наступного сегменту

Перемотування вперед

Налаштування гучності відтворення

Увімкнення або вимкнення звуку

Перемотування вперед або назад до певної точки

Приховання панелі програвача під час відтворення

1

Переконайтеся, що файл відкрито в програвачі Webex.

2

Виберіть Controls (Елементи керування) > Settings (Налаштування).


 

Параметр Settings (Налаштування) доступний лише тоді, коли відкрито файл.

3

Установіть прапорець Hide the Player Console during playback (Приховувати панель програвача під час відтворення) і натисніть OK.