Översikt över Webex-inspelaren

Spela in all skärmaktivitet i ett program på datorn med Webex-inspelaren.

Du kan spela in:

  • multimedieljud genom en extra adapter

  • speakerröst genom att ansluta en mikrofon till datorn.

Inspelningen spelar in video från vem som helst som sänder med deras webbkameravideo. Det är dock endast den stora videopanelen i sessionen som visas i inspelningen. Videofönstret växlar över till den aktiva talarens video, såvida inte värden låser videofönstret på en viss mötesdeltagare.

Använd Webex-spelaren för att spela upp inspelningar. Använd Webex-inspelningsredigeraren för att redigera inspelningar.

Inspelade filer sparas på din dator i Webex Recording Format (.wrf), ett patentskyddat Webex-format.

Hämta Webex-inspelaren

1

Logga in på din Webex-webbplats.

2

Välj alternativ Webex Training , Webex Events eller Webex Support längst Webex Support .

3

Klicka på Support > Hämtningar.

4

Klicka på Inspelare och spelare och sedan på Inspelning och uppspelning.

5

Bläddra nedåt till Webex-inspelare, klicka på Hämta och följ anvisningarna.

Spela in ett program

1

Gör något av följande:

  • Öppna Webex-inspelaren från skrivbordet.
  • Klicka på Alla program > Webex > Webex-inspelare & Player > Webex-inspelare .
2

Välj Arkiv > Öppna program .

3

Gör något av följande:

  • Välj ett program i listan och klicka på Välj.
  • Klicka på Andra program, välj ett program och klicka på Dela.
4

Ange ett namn på inspelningsfilen, välj en plats och klicka på Spara.

5

Använd knapparna på Inspelarpanelen för att styra inspelningen:

Till

Klicka på följande

Starta inspelning

Pausa eller återuppta inspelningen

Stoppa inspelningen och spara filen

Ställ in markör för navigering vid inspelning

Markera kommentarer på skärmen

Starta eller sluta spela in ljud

Justera mikrofonkänslighet

Dölj inspelningspanelen under inspelning

1

I Webex-inspelare väljer du Inställningar >Webex-inspelningsinställningar.

2

Markera kryssrutan Dölj inspelarpanelen under inspelning och klicka sedan på OK.

Spela upp en inspelning

Använd Webex-spelaren för att spela upp inspelningar i .wrf-format som har gjorts i Webex-inspelaren.

1

Gör något av följande:

  • Öppna Webex-spelaren från skrivbordet.
  • Klicka på Alla program > Webex > Webex-inspelare & Player > Webex-spelare .
2

Välj Arkiv > Öppna .

3

Leta reda på .wrf-inspelningen som du vill spela upp och klicka på Öppna.

4

Använd knapparna i Webex-spelaren för att styra uppspelningen:

Till

Klicka på följande

Starta uppspelning

Pausa eller återuppta uppspelningen

Stoppa uppspelning

Spola tillbaka

Navigera till föregående segment

Navigera till nästa segment

Snabbspola

Justerar uppspelningsvolymen

Stäng av ljud eller slå på ljud

Snabbspola eller spola tillbaka till en viss plats

Dölj spelarpanelen under uppspelning

1

Se till att en fil är öppen i Webex-spelaren.

2

Välj Kontroller > Inställningar .


 

Alternativet Inställningar är endast tillgängligt när du har en fil öppen.

3

Markera kryssrutan Dölj spelarpanelen under uppspelning och klicka på OK.