Overzicht van de Webex-recorder

Neem met de Webex-recorder alle schermactiviteiten in een willekeurige toepassing op uw computer op.

U kunt het volgende vastleggen:

  • Multimedia-audio via een extra adapter.

  • Voice-overteksten door een microfoon op uw computer aan te sluiten.

De opname legt iedereen op video vast die met zijn of haar webcamvideo uitzendt. Echter, alleen het grote videovenster in de sessie wordt weergegeven in de opname. Het videovenster schakelt naar de video van de actieve spreker, tenzij de host het videovenster op een specifieke deelnemer vergrendelt.

Gebruik de Webex-speler om opnamen af te spelen. Gebruik de Webex-opname-editor om opnamen te bewerken.

Opnamebestanden worden op uw computer opgeslagen in Webex Recording Format (.wrf), een eigen indeling van Webex.

De Webex-recorder downloaden

1

Meld u aan bij uw Webex-site.

2

Selecteer linksonder op de pagina Webex Training , Webex Events of Webex Support.

3

Klik op Ondersteuning > Downloads .

4

Klik op Recorders en spelers en selecteer Opnemen en afspelen.

5

Blader omlaag naar Webex-recorder, klik op Downloaden en volg de aanwijzingen op het scherm.

Een toepassing opnemen

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Open de Webex-recorder vanaf uw bureaublad.
  • Klik op Alle programma'> Webex > Webex-recorder & Player > Webex-recorder .
2

Selecteer Bestand > Toepassing openen .

3

Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer een toepassing in de lijst en klik vervolgens op Selecteren.
  • Klik op Andere toepassing, selecteer een toepassing en klik vervolgens op Delen.
4

Geef een naam op voor uw opnamebestand, kies een locatie en klik vervolgens op Opslaan.

5

Gebruik de knoppen in het deelvenster Recorder om de opname te beheren:

Doel

Klik op het volgende

Opname starten

Opnamen onderbreken en hervatten

Opname stoppen en bestand opslaan

Markering voor het navigeren instellen tijdens het opnemen

Notities op het scherm markeren

Het opnemen van audio starten of stoppen

De microfoongevoeligheid aanpassen

Het deelvenster Recorder verbergen tijdens het opnemen

1

Selecteer in Webex-recorderde optie Instellingen > Webex-opname-instellingen.

2

Schakel het selectievakje Het deelvenster Recorder verbergen tijdens het opnemen in en klik vervolgens op OK.

Een opname afspelen

Gebruik de Webex-speler om een opname in .wrf-indeling af te spelen die met de Webex-recorder is gemaakt.

1

Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Open de Webex-speler vanaf uw bureaublad.
  • Klik op Alle programma's > Webex > Webex-recorder & Player > Webex-speler .
2

Selecteer Bestand > Open .

3

Zoek de .wrf-opname die u wilt afspelen en klik op Openen.

4

Gebruik de knoppen in de Webex-speler om het afspelen te beheren:

Doel

Klik op het volgende

Afspelen starten

Afspelen onderbreken of hervatten

Afspelen stoppen

Terugspoelen

Naar het vorige segment navigeren

Naar het volgende segment navigeren

Vooruitspoelen

Het afspeelvolume aanpassen

Audio dempen of dempen opheffen

Vooruitspoelen of terugspoelen naar een specifieke locatie

Het deelvenster Speler verbergen tijdens het afspelen

1

Zorg dat er een bestand is geopend in de Webex-speler.

2

Selecteer Bedieningselementen > instellingen.


 

De optie Instellingen is alleen beschikbaar als u een bestand hebt geopend.

3

Schakel het selectievakje 'De spelerconsole verbergen tijdens het afspelen' in en klik op OK.