Oversikt over Webex-opptaker

Ta opp all skjermaktivitet i alle programmer på datamaskinen ved hjelp av Webex-opptaker.

Du kan ta opp:

  • Multimedielyd via en ekstra adapter.

  • Lydkommentarer ved å koble en mikrofon til datamaskinen.

Opptaket tar opp video fra alle som kringkaster webkameravideoen sin. Det er imidlertid bare det store videopanelet i økten som vises i opptaket. Videovinduet bytter til videoen til den aktive taleren, med mindre verten låser videovinduet på en bestemt deltaker.

Bruk Webex-spiller til å spille av opptak. Bruk Webex-opptaksredigerer til å redigere opptak.

Innspilte filer lagres på datamaskinen i Webex Recording Format (.wrf), et rettighetsbeskyttet Webex-format.

Last ned Webex-opptaker

1

Logg på Webex-nettstedet ditt.

2

Nederst til venstre på siden velger du Webex Training, Webex Eventseller Webex Support.

3

Klikk på Støtte > Nedlastinger.

4

Klikk på Opptakere og avspillere og klikk deretter på Opptak og avspilling.

5

Rull ned til Webex-opptaker, klikk på Last ned, og følg ledeteksten.

Registrere et program

1

Gjør én av følgende:

  • Åpne Webex-opptaker fra skrivebordet.
  • Klikk på Alle programmer > Webex > Webex-opptaker og -spiller > Webex-opptaker.
2

Velg Fil > Åpne program.

3

Gjør én av følgende:

  • Velg et program fra listen, og klikk deretter på Velg.
  • Klikk på Annet program, velg et program, og klikk deretter på Del.
4

Skriv inn et navn på opptaksfilen, velg en plassering, og klikk deretter på Lagre.

5

Bruk knappene på Opptakerpanel til å kontrollere opptaket:

Til

Klikk på følgende

Start innspilling

Stanse midlertidig eller fortsette opptaket

Stoppe opptaket og lagre fil

Angi markør for navigering ved omkoding

Markere merknader på skjermen

Starte eller stoppe opptak av lyd

Justere mikrofonfølsomhet

Skjul opptakerpanelet under opptak

1

I Webex-opptaker velger du Innstillinger > Innstillinger for Webex-opptak.

2

Merk av for Skjul opptakerpanelet under opptak, og klikk deretter på OK.

Spille av en innspilling

Bruk Webex-spiller til å spille av alle opptak i .wrf-format som er gjort ved hjelp av Webex-opptaker.

1

Gjør én av følgende:

  • Åpne Webex-spiller fra skrivebordet.
  • Klikk på Alle programmer > Webex > Webex-opptaker og -spiller > Webex-spiller.
2

Velg Fil > Åpne.

3

Finn .wrf-opptaket du vil spille av, og klikk deretter på Åpne.

4

Bruk knappene i Webex-spiller til å kontrollere avspillingen:

Til

Klikk følgende

Start avspilling

Stans avspillingen midlertidig eller fortsett avspillingen

Stopp avspilling

Spol tilbake

Naviger til forrige segment

Naviger til neste segment

Spol fremover

Juster avspillingsvolumet

Demp eller slå på lyd

Spol fremover eller bakover til et bestemt sted

Skjule spillerpanelet under avspilling

1

Kontroller at en fil er åpen i Webex-spiller.

2

Velg Kontroller > Innstillinger.


 

Innstillinger-alternativet er bare tilgjengelig når du har en åpen fil.

3

Merk av for Skjul avspillingskonsollen under avspilling, og klikk på OK.