Připojení k zařízení Webex Share

Poté, co správce nakonfiguruje zařízení Webex Share, můžete toto zařízení vyhledat a připojit se k němu stejně jako k jakémukoli jinému zařízení Webex.

Bezdrátové sdílení obsahu pomocí zařízení Webex Share

Po připojení k zařízení Webex Share můžete bezdrátově sdílet obsah ze služby Webex.

Vaše bezdrátové připojení probíhá mezi aplikací Webex a zařízením Webex Share, žádná jiná aplikace nemůže sdílenou aplikaci vidět. Ostatní uživatelé se mohou připojit k zařízení a sdílet svou obrazovku nebo aplikaci nad vaším sdílením, ale vždy je aktivní pouze jedno sdílení.

Používání zařízení Webex Share pro schůzky nebo hovory

Zařízení Webex Share můžete používat pro schůzky a hovory . Zahajte hovor nebo schůzku ve službě Webex a k hovoru se připojí i zařízení Webex Share. Během hovoru nebo schůzky je zvuk a obraz ve vašem zařízení. Poté, co vy nebo jiný účastník zvolíte sdílení obsahu během schůzky nebo hovoru , zobrazí se tento obsah v zařízení Webex Share a ve vašem počítači.

Ostatní účastníci se mohou během hovoru nebo schůzky připojit k zařízení Webex Share. Když se připojí k hovoru nebo schůzce, mohou sdílet obsah, zobrazit sdílený obsah, opustit hovor nebo schůzku nebo ukončit hovor či schůzku pro všechny účastníky připojené k zařízení Webex Share, ale nemohou ovládat hlasitost.

Použití telefonu pro přenos zvuku se zařízením Webex Share

Pokud jste spárováni se zařízením Webex Share, můžete pro přenos zvuku použít telefon. Po připojení ke schůzce můžete ve službě Webex zvolit jednu z následujících možností:

  • Přivolat — Z telefonu vytočte jedno z uvedených čísel a po výzvě zadejte číslo schůzky a ID účastníka.

  • Zavolat mi — Zadejte své kontaktní údaje a vyberte možnost Připojit zvuk .

    Webex si automaticky zapamatuje vaše číslo a při dalších schůzkách nebo hovorech aplikace zobrazí číslo, které jste zadali.

Vaše video je v počítači nebo mobilním telefonu a zařízení Webex Share se připojí k hovoru jako sekundární zařízení zobrazující informace o schůzce.

Pokud se hostitel schůzky již připojil, jste ke schůzce také připojeni. Pokud se hostitel schůzky ještě nepřipojil, budete čekat v lobby, dokud hostitel nepřijde. Další informace naleznete v článku Výběr nastavení zvuku a videa před připojením ke schůzce .