Když se připojíte ke schůzce ze zařízení a přítomné překladače jsou přítomni, můžete zvolit, aby se jednání sledovalo v upřednostňovaném jazyce. Překladač je automaticky vyrovnaný ke zbytku 80. a uslyšíte tak jeho předvádějícího na pozadí. Podle potřeby můžete upravit zůstatek.

Hostitel schůzky nastavuje pro jednání souběžný výklad. Hostitel musí být členem schůzky ze Webex Meetings aplikace.

Pokud má překladač na vybraném jazyce video zapnuto, můžete je vidět na obrazovce zařízení.

Zpravodajské

  • Dostupné pouze tehdy, když je povoleno RoomOS 11 zkušeností.

  • pro použití aplikace Webex Meetings.

  • Pro souběžnou interpretaci musí být povolen server Webex. Minimální verze: 42.5.

1

Když se nacházíte na schůzce se přítomným překladačem, klepněte na výklad tlačítko.

Tuto akci můžete provést také v případě, že se nacházíte v předsálí čekajících na spuštění schůzky.

2

Klepněte na původní jazyk (patro) a v seznamu dostupných jazyků zvolte jazyk.3

Pomocí jezdce citlivosti můžete rovnoměrně rozvážit zvuk mezi původním jazykem a překladačem.Pokud přejdete zpět na původní jazyk nebo na jiný interpretovaný jazyk, zůstane nastavovaná rovnováha stejná.