Kada se pridružiš sastanku s vašeg uređaja i postoje tumači prisutni, možete odabrati praćenje sastanka na preferiranom jeziku. Prevoditelj je automatski na ravnoteži od 80% ravnoteže, tako da ćete čuti izlagač u pozadini. Možete podesiti ravnotežu kako ste vidjeli stane.

Domaćin sastanka postavlja simultano tumačenje za sastanak. Domaćin se mora pridružiti sastanku iz aplikacije Webex Meetings.

Ako prevoditelj za odabrani jezik ima njihov videozapis, možete ih vidjeti na zaslonu uređaja.

Zahtjevima

1

Kada ste na sastanku s prisutnom tumačem, dotaknite tumačenje gumb.

To možete učiniti i kada ste u predvorju i čekate početak sastanka.

2

Dotaknite izvorni jezik (kat) i odaberite svoj jezik na popisu dostupnih jezika.3

Koristite klizač osjetljivosti za uravnoteženost zvuka između izvornog jezika i prevoditelja.Ako se promijenite na povratak na originalni jezik ili na drugi interpretirani jezik, saldo koji ste postavili ostaje isti.