Digitalna potpisivanja dostupna su za uređaje Board, Desk i Room Series.

Da biste izbegli rizik od ranog pogoršanja ekrana, preporučujemo da upotrebu digitalne znakove držite ispod najviše 12 sati dnevno.

Pročitajte najbolje prakse za korišćenje Web mašine da biste saznali više o podržanim funkcijama i ograničenjima Veb mašine. Ako naiđete na problem sa Web stranicom, pogledajte odeljak Rešavanje problema.

Podešavanje iz kontrolnog čvorišta

Veb sadržaj možete da prikažete na punom ekranu na uređaju Board, Desk ili Room Series. Digitalna potpisnost vam omogućava da se Web stranice pojave na ekranu kada je uređaj u stanju polubudenja.


Ako uređaj ima prilagođene postere, ne može da uđe u stanje polubude. Uverite se da ste je onemogućili ako želite da podesite digitalnu znakovu.

1

Iz prikaza klijenta u# https://admin.webex.com, idite na stranicu "Uređaji" i izaberite uređaj sa liste.


 

Izaberite nekoliko uređaja ako želite da podesite digitalno potpisivanje na više uređaja i na traci sa alatkama kliknite na dugme "Uredi konfiguracije".

2

Idite na opciju "Konfiguracije" i izaberite stavku "Digitalna potpisna datoteka".

3

Prebacite se na opciju "Omogući digitalnu potpis " i odaberite da li želite da omogućite interaktivnost.Interaktivnost funkcioniše samo na Board and Desk Series.

4

Unesite URL adresu Web stranice koju želite da prikažete. Ako vaša organizacija ima aktivnu prilagođenu integraciju koja obezbeđuje digitalnu potpis, možete odabrati da je koristite za potpisivanje. Pročitajte više o integracijama radnog prostora.

5

Izaberite Sačuvaj.

Web stranica se podrazumevano prikazuje 120 min pre nego što uređaj uđe u režim pripravnosti.

Podešavanje sa Veb interfejsa uređaja

Digitalnu potpisu možete omogućiti i sa Web portala uređaja na kojem možete podesiti više konfiguracija. Pročitajte članak Više opcija za postavke da biste dobili više informacija o tome kako da mu pristupite. Imajte na namenu da ako uređaj ima prilagođene postere, ne može da uđe u stanje polubude. Uverite se da ste je onemogućili ako želite da podesite digitalnu znakovu.

Prvo izaberite postavke iz menija sa leve strane. U okviru Konfiguracije odaberite sledeće:

  • WebEngine > Mode: Odaberite opciju "Dalje " da biste omogućili veb mašinu.

  • WebEngine > RemoteDebugging: RemoteDebugging vam omogućava da pokrenete Chrome developer konzolu na laptopu. Uverite se da ste isključili RemoteDebugging nakon upotrebe. Za više informacija pročitajte članak Rešavanje problema.

Zatim koristite sledeće konfiguracije da biste podesili digitalnu potpisu:

  • Standby > Signage > Audio: Zvuk je podrazumevano isključen, ali ga možete uključiti pomoću ove konfiguracije. Jačina zvuka prati postavku jačine zvuka video sistema.

  • Standby > Signage > InteractiveMode: Odaberite interaktivno ako želite da omogućite mogućnost interakcije sa Web stranicom. Izborom opcije NonInteractive korisnici će biti odvedeni na početni ekran kada dodirnu nešto na Web stranici.

  • Standby > Signage > Mode: Uključite se da biste omogućili veb prikaz.

  • Standby > Signage > RefreshInterval: Veb prikaz osvežava svake N sekunde. Ova postavka je korisna za Web stranice koje ne mogu same da se ažuriraju. Nije preporučljivo koristiti ovu postavku sa interaktivnim režimom.

  • Signage > Url: Unesite URL adresu Web stranice koju želite da prikažete na ekranu.

Pošto se Web stranica pojavljuje na ekranu pre nego što uređaj ode u režim pripravnosti, može biti dobro da podesite sledeće konfiguracije pripravnosti:

  • Stanje pripravnosti > Control: Uključite uređaj da biste ušli u režim pripravnosti kada je vreme odlaganja pripravnosti odloženo. Kada je isključen, uređaj neće ući u režim pripravnosti.

  • Stanje pripravnosti > Delay > 120: Definišite koliko dugo (u minutima) uređaj čeka pre nego što uđe u režim pripravnosti. Preporučujemo da tajmer bude 120.

  • Standby > WakeupOnMotionDetection: Ako se aktivira, buđenje na otkrivanju pokreta je onemogućeno. Ako se podesi, sistem se automatski budi iz pripravnosti kada ljudi uđu u sobu.