1

Klikněte na obrázek profilu a vyberte možnost Nastavení nebo Předvolby.

2

Přejděte do části Appearance (Vzhled) > App View (Zobrazení aplikace) a vyberte možnost Classic (Klasické) nebo Modern (Moderní). Program se restartuje, aby se mohly provedené změny zavést.