1

Kliknite na sliku profila i izaberite stavku Postavke ili željene postavke.

2

Idite na opciju ">" i izaberite stavku Klasični ili Moderni. Program će se ponovo pokrenuti da bi primenio promene.