1

Klikk på profil bildet ditt og velg innstillinger eller Innstillinger.

2

Gå til visningen > app -visningen og velg klassisk eller moderne. Programmet startes på nytt for at endringene skal bli tatt i bruk.