1

Klicka på din profilbild och välj Inställningar.

2

Gå till Utseende > Appvy och välj Klassiskt eller Modernt. Programmet startas om för att ändringarna ska verkställas.