1

לחץ על תמונת הפרופיל שלך ובחר הגדרות או העדפות.

2

עבור למראה > השקפה App ובחר קלאסי או מודרני. התוכנית תופעל מחדש כדי להחיל את השינויים.