1

Pritisnite sliku vašeg profila i odaberite postavke ili preference.

2

Otiđite na pojava > app pogled i odabran klasičan ili moderan. Program će se ponovno pokrenuti kako bi primijenio promjene.