1

Přihlásit se ke služběWebexSpráva webu a přejděte do části Konfigurace > Běžná nastavení webu > Možnosti, Nastavení správy účtů.

2

Chcete-li uživatelům povolit úpravy pole, zaškrtněte příslušné políčko v části Povolit uživateli měnit níže uvedená pole.

Povolit uživateli změnit pod oddílem pole se zaškrtávacími políčky Jméno, Příjmení a Zobrazované jméno.


 

Pokud synchronizujete uživatele vaší organizace se službou Active Directory, uživatelé nemohou změnit své profily v aplikaci Webex. Ovládací prvky umožňující uživatelům upravovat jejich profily jsou v Centru řízení neaktivní.

1

Přihlaste se k Centru řízení na adrese a přejděte na https://admin.webex.com/ nastavení > organizace pro správu.

2

Přejděte na profiluživatele Webex.

3

Zaškrtněte políčka u polí profilu, která mají uživatelé upravovat:

Pole profilu: Jméno a příjmení, Zobrazované jméno a Profilový obrázek s odpovídajícími zaškrtávacími políčky.