1

Влезте вWebexАдминистриране на сайта и отидете на Конфигурация > общи настройки на сайта > опции, раздел Настройки за управление на акаунти.

2

За да разрешите на потребителите да редактират поле, поставете отметка в съответното квадратче, под Разрешаване на потребителя да променя по-долу полета.

Разрешете на потребителя да променя под полета раздел, с първото име, фамилията и показваното име квадратчета.


 

Ако синхронизирате потребителите на вашата организация с Active Directory, тогава потребителите не могат да променят профилите си в Webex App. Контролите за разрешаване на потребителите да редактират профилите си са неактивни в контролния център.

1

Влезте в контролния център в https://admin.webex.com/, и отидете на Настройки за управление > организация

2

Превъртете до потребителския профилна Webex.

3

Поставете отметка в квадратчетата за полетата за профил, които искате потребителите да могат да редактират:

Профилни полета: Собствено и фамилно име, Показвано име и Профилна картина, със съответните квадратчета за отметка.