1

Prijavite se naWebexAdministracija lokacije i idite na odeljak > "Uobičajene postavke lokacije> opcije", odeljak"Postavke upravljanja nalogom ".

2

Da biste dozvolili korisnicima da uređuju polje, proverite odgovarajuće polje za potvrdu u okviru Dozvoli korisniku da se promeni ispod polja.

Dozvolite korisniku da se promeni ispod odeljka polja, sa poljima za potvrdu Ime, Prezime i Ime za prikaz.


 

Ako sinhronizovanje korisnika organizacije sa aktivnim direktorijumom, korisnici ne mogu da promene svoje profile u aplikaciji Webex. Kontrole za omogućavanje korisnicima da uređuju svoje profile su neaktivne u kontrolnom čvorištu.

1

Prijavite se u kontrolno čvorište i https://admin.webex.com/idite na " Management > Organization Settings"

2

Pomerite se do Korisničkog profila Webexa.

3

Proverite da li u poljima profila želite da korisnici mogu da uređuju:

Polja profila: Ime i prezime, Ime za prikaz i slika profila, sa odgovarajućim poljima za potvrdu.