1

Logga in påWebexwebbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ, avsnittet Inställningar för kontohantering.

2

För att tillåta användare att redigera ett fält markerar du motsvarande kryssruta under Tillåt användare att ändra nedanstående fält.

Tillåt att användare ändrar nedanstående fält, med kryssrutorna Förnamn, Efternamn och Visa namn.


 

Om du synkroniserar din organisations användare med Active Directory kan användarna inte ändra sina profiler i Webex-appen. Kontrollerna för att ge användare möjlighet att redigera sina profiler är inaktiva i Control Hub.

1

Logga in på Control Hub på https://admin.webex.com/och gå till Hantera > organisationsinställningar

2

Bläddra till Webex-användarprofil .

3

Markera rutorna för de profilfält du vill att användarna ska kunna redigera:

Profilfält: För- och efternamn, Visningsnamn och Profilbild med tillhörande kryssrutor.