Als uw site synchroniseert met Active Directory, bepalen Directoryconnector instellingen of u deze instellingen kunt bewerken.

1

Meld u aan bij Webex-Sitebeheer ga naar Configuratie> Algemene site-instellingen > opties, het gedeelte Instellingen accountbeheer.

2

Als u gebruikers wilt toestaan om een veld te bewerken, vink dan het overeenkomstige selectievakje aan onder Gebruiker toestaan om hieronder te wijzigen.

Gebruiker toestaan het gedeelte hieronder te wijzigen in velden, met de selectievakjes Voornaam, Achternaam en Weergavenaam.

Als uw site niet synchroniseert met Active Directory, kunt u Control Hub gebruiken om het toestaan of voorkomen dat gebruikers hun profielinformatie wijzigen.

1

Ga vanuit de klantweergave https://admin.webex.com/in naar Beheer > organisatie-instellingenen blader vervolgens naar Webexgebruikersprofiel.

2

Vink het overeenkomstige selectievakje aan om gebruikers toe te staan een veld te bewerken:

Profielvelden: Voornaam en achternaam, Weergavenaam en Profielfoto met overeenkomstige selectievakjes.

Als u synchroniseert met Active Directory, hangen de beschikbare instellingen af van de configuratie voor kenmerktoewijzing in Directoryconnector. Als uw configuratie kenmerktoewijzing voor de volgende kenmerken bevat, worden de overeenkomstige instellingen grijs weergegeven in Control Hub:

  • Voor- en achternaam

  • Weergavenaam

  • Profielfoto

Uw configuratie kan toewijzing voor alle drie de kenmerken bevatten (aanbevolen) of slechts enkele kenmerken. Zie Gesynchroniseerde gebruikersaccounts beheren in Control Hub voor meer informatie over kenmerktoewijzing.