1

Zaloguj się do witrynyWebexAdministrowanie witryną i przejdź do sekcji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny > Opcje, Ustawienia zarządzania kontem.

2

Aby zezwolić użytkownikom na edytowanie pola, zaznacz odpowiednie pole wyboru w obszarze Zezwalaj użytkownikowi na zmienianie pól poniżej.

Zezwalaj użytkownikowi na zmianę sekcji pól poniżej z polami wyboru Imię, Nazwisko i Nazwa wyświetlana.


 

Jeśli zsynchronizujesz użytkowników organizacji z usługą Active Directory, użytkownicy nie będą mogli zmieniać swoich profili w aplikacji Webex App. Kontrolki umożliwiające użytkownikom edytowanie profili są nieaktywne w centrum sterowania.

1

Zaloguj się do centrum sterowania w witrynie https://admin.webex.com/, a następnie przejdź do pozycji Zarządzanie > ustawienia organizacji

2

Przewiń do profiluużytkownika Webex.

3

Zaznacz pola obok pól profilu, które użytkownicy mają mieć możliwość edytowania:

Pola profilu: Imię i nazwisko, Nazwa wyświetlana i Zdjęcie profilowe z odpowiednimi polami wyboru.