Tato funkce je určena k doplnění funkcí uživatelských rozhraní zařízení Touch 10 nebo DX, pokud se to hodí. Nemá nahradit uživatelská rozhraní Touch 10 a DX.

Příklady aplikací:

  • V učebnách a během přednášek lze k probuzení zařízení pro místnosti z pohotovostního režimu použít malý dálkový ovladač. Také může být vhodné použít dálkový ovladač pro výběr vstupního zdroje, který se má zobrazit.

  • Ovládání zobrazení kamery (otáčení, naklápění a zoom) v situacích, kdy není dovoleno používat zařízení Touch 10. Například na operačních sálech v nemocnici.

Požadované vybavení

  • Zařízení z řady Cisco Webex Room nebo DX.

  • Vstupní zařízení třetí strany, které se označuje jako klávesnice USB, například dálkový ovladač Bluetooth s klíčem USB.

Přehled funkcí

Stisknutí tlačítka na vstupním zařízení USB generuje událost v rozhraní API zařízení Room nebo Desk. Makra nebo řídicí zařízení třetích stran mohou těmto událostem naslouchat a reagovat na ně. Toto chování je podobné chování tlačítek In-Room Control. Je také možné naslouchat událostem pomocí webhooků přímo v relaci SSH.

Není k dispozici knihovna akcí, ze které by bylo možné akce vybírat. Akce, které mají být provedeny jako reakce na události, musíte definovat a implementovat sami. Příklad:

  • Zvýšení hlasitosti zařízení Room nebo Desk po stisknutí tlačítka Zvýšení hlasitosti.

  • Přepnutí zařízení Room nebo Desk do režimu spánku po stisknutí tlačítka Spánek.

Konfigurace, události a stavy

Konfigurace, které jsou uvedeny v tomto článku, jsou dostupné jak ve webovém rozhraní zařízení Room nebo Desk, tak v rozhraní API. Informace o přístupu k webovému rozhraní a používání rozhraní API naleznete v článku Rozšířená nastavení.

Podpora vstupních zařízení USB třetích stran je ve výchozím nastavení zakázána. Výslovně ji povolte nastavením položky Periferie > VstupníZařízení > Režim na Zapnuto.

Stisknutí a uvolnění tlačítka generuje událost Stisknuto a Uvolněno:

*e UserInterface InputDevice Key Action Key:  
*e UserInterface InputDevice Key Action Code:  
*e UserInterface InputDevice Key Action Type: Pressed 
** end 
*e UserInterface InputDevice Key Action Key: 
*e UserInterface InputDevice Key Action Code:   
*e UserInterface InputDevice Key Action Type: Released 
** end 

Aby bylo možné naslouchat událostem, je třeba zaregistrovat zpětnou vazbu z událostí VstupníZařízení:

xFeedback Register /event/UserInterface/InputDevice 
** end 

Když zařízení Room nebo Desk detekuje vstupní zařízení třetí strany, je vstupní zařízení uvedeno ve stavu UživatelskéRozhraní > Periferie > PřipojenáZařízení Vstupní zařízení může být hlášeno jako několik zařízení.

Příklad

V tomto článku je uveden příklad, jak lze tlačítky dálkového ovladače Bluetooth ovládat některé funkce zařízení Room nebo Desk.

Další informace

Další informace o použití vstupního zařízení třetí strany najdete v příručce Přizpůsobení. Vyberte nejnovější verzi.

Podpora Cisco (TAC) nepodporuje ladění kódu třetích stran včetně maker. Pokud potřebujete pomoc s makry a kódem třetích stran, podívejte se do komunity Cisco Collaboration Developer. Na těchto stránkách je také mnoho zdrojů pro vývojáře a integrátory.