Denne funktion er beregnet til at komplementere funktionaliteten af Touch 10 eller DX-brugergrænseflader, hvor det er praktisk. Den er ikke beregnet til erstatte Touch 10- og DX-brugergrænsefladerne.

Eksempler på programmer:

  • I klasseværelser og under undervisning kan en lille fjernbetjening bruges til at vække en lokaleenhed fra standbytilstand. Det kan også være praktisk at bruge en fjernbetjening til at vælge indgangskilden, der skal bruges til at præsentere.

  • Kontroller kameravisningen (panorer, hældning og zoom) i situationer, hvor du ikke har tilladelse til at bruge Touch 10. Det kan f.eks. være på operationsstuer på et hospital.

Krævet udstyr

  • En enhed i Cisco Webex Room-serien eller DX-serien.

  • En tredjepartindgangsenhed, som meddeler sig selv som et USB-tastatur, f.eks. en Bluetooth-fjernbetjening med en USB-dongle.

Funktionsoversigt

Hvis du trykker på en knap på USB-indgangsenheden, genereres der en hændelse i API- enhedens lokale- eller bordenhed. Makroer eller styringsenheder fra tredjepart kan lytte til disse hændelser og besvare dem. Denne virkemåde svarer til virkemåden af kontrolknapper i lokalet. Det er også muligt at lytte til de hændelser, der bruger webhooks, direkte i en SSH-session.

Der findes ikke et bibliotek over handlinger, du kan vælge handlinger fra. Du skal selv definere og implementere handlinger, der skal tages som svar på hændelserne. For eksempel:

  • Forøg lydstyrken på lokale- eller bordenheden, når der trykkes på tasten Lydstyrke op.

  • Sæt lokale- eller bordenheden i standbytilstand, når der trykkes på tasten Dvale.

Konfigurationer, hændelser og status

De konfigurationer og den status, der er nævnt i denne artikel, er tilgængelige både fra webgrænsefladen på lokale- eller bordenheden og i API'en. Læs artiklen Avancerede indstillinger for at se, hvordan du kan få adgang til webgrænsefladen og bruge API'en.

Understøttelse af USB-indgangsenheder fra tredjepart er som standard deaktiveret. Aktiver den udtrykkeligt ved at angive Periferiudstyr > Indgangsenhed > Tilstand til Til.

Hvis du trykker og slipper en knap, genereres en nedtrykket og en frigivet hændelse:

*e UserInterface InputDevice Key Action Key: <name of the key> 
*e UserInterface InputDevice Key Action Code: <id of the key> 
*e UserInterface InputDevice Key Action Type: Pressed 
** end 
*e UserInterface InputDevice Key Action Key: <name of the key>
*e UserInterface InputDevice Key Action Code: <id of the key>  
*e UserInterface InputDevice Key Action Type: Released 
** end 

Hvis du vil lytte til begivenheder, skal du registrere feedback fra indgangsenhedshændelser:

xFeedback Register /event/UserInterface/InputDevice 
** end 

Når lokale- eller bordenheden registrerer indgangsenheden fra tredjepart, vises indgangsenheden i statussen Brugergrænseflade > Periferiudstyr > Tilsluttet enhed. Indgangsenheden kan blive rapporteret som flere enheder.

Eksempel

Der er et eksempel på, hvordan du kan få tasterne på Bluetooth-fjernbetjening til at betjene nogle af funktionerne på en lokale- eller bordenhed i denne artikel.

Yderligere oplysninger

Få flere oplysninger om brug af en tredjepartsindgangsenhed i tilpasningsvejledningen. Vælg den nyeste version.

Cisco-support (TAC) hjælper ikke ved fejlfinding af tredjepartskode, herunder makroer. Spørg i Cisco Collaboration Developer-gruppen, hvis du har brug for hjælp til makroer og tredjepartskode. Der er også mange udvikler- og integratorressourcer på dette sted.