Deze functie is bedoeld als aanvulling op de functionaliteit van de Touch 20 of de DX-gebruikersinterfaces, wanneer dit handig is. Het is niet bedoeld als vervanging van de Touch 10 en DX-gebruikersinterfaces.

Voorbeelden van toepassingen:

  • In klaslokalen en tijdens colleges kan een kleine afstandsbediening worden gebruikt om een ruimteapparaat uit stand-bymodus te halen. Het kan ook handig zijn om een afstandbediening te gebruiken om te selecteren welke invoerbron moet worden gepresenteerd.

  • De cameraweergave besturen (schuiven, kantelen en zoomen) in situaties waarbij u de Touch 10 niet mag gebruiken. Bijvoorbeeld in operatiekamers in een ziekenhuis.

Vereiste uitrusting

  • Een apparaat uit de Cisco Webex Room-serie of DX-serie.

  • Een invoerapparaat van derden dat zichzelf als een USB-toetsenbord adverteert, bijvoorbeeld een Bluetooth-afstandsbediening met een USB-dongle.

Functioneel overzicht

Wanneer u op het USB-invoerapparaat op een knop drukt, genereert dit een gebeurtenis in de API van het ruimte- of bureauapparaat. Macro's of besturingsapparaten van derden kunnen luisteren naar dergelijke gebeurtenissen en erop reageren. Dit gedrag is vergelijkbaar met het gedrag van de besturingsknoppen in de ruimte. Het is ook mogelijk om te luisteren naar gebeurtenissen met gebruik van webhooks, rechtstreeks in een SSH-sessie.

Er is geen bibliotheek met acties beschikbaar om acties uit te selecteren. U moet de acties die als reactie op gebeurtenissen moeten worden genomen, zelf definiëren en implementeren. Bijvoorbeeld:

  • Verhoog het volume van het apparaat ruimte- of bureauapparaat wanneer er op de knop Volume omhoog wordt gedrukt.

  • Zet het ruimte- of bureauapparaat in de stand-bymodus wanneer er op de knop Slapen wordt gedrukt.

Configuraties, Gebeurtenissen en Status

De configuraties en status waarnaar in dit artikel wordt verwezen, zijn zowel beschikbaar vanaf de webinterface van het ruimte- of bureauapparaat als in de API. Lees het artikel met betrekking tot de geavanceerde instellingen voor meer informatie over de toegang tot de webinterface en het gebruik van de API.

De ondersteuning voor USB-apparaten van derden is standaard uitgeschakeld. Schakel de functie expliciet in door Randapparatuur > Invoerapparaat > Modus in te stellen op Aan.

Wanneer u een knop indrukt en loslaat, veroorzaakt dit een gebeurtenis Ingedrukt en een gebeurtenis Losgelaten:

*e UserInterface InputDevice Key Action Key: <name of the key> 
*e UserInterface InputDevice Key Action Code: <id of the key> 
*e UserInterface InputDevice Key Action Type: Pressed 
** end 
*e UserInterface InputDevice Key Action Key: <name of the key>
*e UserInterface InputDevice Key Action Code: <id of the key>  
*e UserInterface InputDevice Key Action Type: Released 
** end 

Als u wilt luisteren naar gebeurtenissen, moet u feedback registreren in de gebeurtenissen Invoerapparaat:

xFeedback Register /event/UserInterface/InputDevice 
** end 

Als het ruimte- of bureauapparaat het invoerapparaat van derden detecteert, wordt het invoerapparaat weergegeven in de status Gebruikersinterface > Randapparatuur > Verbonden apparaat. Het invoerapparaat kan worden gerapporteerd als meerdere apparaten.

Voorbeeld

Er staat een voorbeeld van hoe u de toetsen van een Bluetooth-afstandsbediening kunt gebruiken om enkele van de functies van een bureau- of ruimteapparaat te besturen in dit artikel.

Meer informatie

Meer informatie over het gebruik van een invoerapparaat van een derde partij vindt in de Aanpassingsgids. Kies de meest recente versie.

De support van Cisco (TAC) biedt geen ondersteuning voor de debugging van code van een derde partij, inclusief macro's. Raadpleeg de Cisco Collaboration-ontwikkelaarsgemeenschap als u hulp nodig hebt met macro's en code van een derde partij. U vindt op deze site ook veel ontwikkelaars- en integratorbronnen.