Bu özellik, uygun olan yerlerde, Touch 10'in veya DX kullanıcı arabirimlerinin işlevselliğini tamamlamaya yöneliktir. Touch 10 ve DX kullanıcı arabirimlerinin yerine geçmek için değildir.

Uygulama örnekleri:

  • Sınıflarda ve seminerler sırasında oda cihazını bekleme modundan çıkarmak için küçük bir uzaktan kumanda kullanılabilir. Ayrıca hangi giriş kaynağının sunulacağını seçmek için bir uzaktan kumanda kullanmak uygun olabilir.

  • Touch 10'i kullanmanıza izin verilmediği durumlarda kamera görünümünü (kaydırma, eğme, yakınlaştırma) kontrol etme. Örneğin, hastanelerde ameliyat odalarında.

Gerekli Ekipman

  • Cisco Webex Room Serisi veya DX Serisi bir cihaz.

  • USB klavye olarak tanıtılan üçüncü taraf bir giriş cihazı, örneğin USB donanım kilidi bulunan bir Bluetooth uzaktan kumanda.

İşlevsel Genel Bakış

USB giriş aygıtında bir düğmeye basılması oda veya masa cihazının API'sinde bir olay oluşturur. Makrolar veya üçüncü taraf kontrol cihazları bu tür olayları takip edip bunlara cevap verebilir. Bu davranış, Oda İçi Kontrol düğmelerinin davranışına benzerdir. Ayrıca, doğrudan bir SSH oturumunda, web kancalarını kullanarak olayları takip etmek mümkündür.

Eylemleri seçmek için hazır bir eylem kütüphanesi yoktur. Olaylara cevap olarak alınacak önlemleri sizin tanımlamanız ve uygulamanız gerekir. Örnek:

  • Ses Açma tuşuna basıldığında, odanın veya masa cihazının sesi yükseltilir.

  • Uyku tuşuna basıldığında odayı veya masa cihazını bekleme moduna alınır.

Yapılandırmalar, Olaylar ve Durum

Bu makalede bahsedilen yapılandırmalar ve durum hem oda ya da masa cihazının web arabiriminde hem de API'de mevcuttur. Web arabirimine erişim ve API kullanımına dair bilgi edinmek için Gelişmiş Ayarlar makalesini okuyun.

Üçüncü taraf USB giriş aygıtları desteği, varsayılan olarak devre dışıdır. Çevre Birimleri > GirişAygıtı > Mod'i Açık olarak ayarlayarak açıkça etkinleştirin.

Bir düğmenin basılıp bırakılması bir Basılı ve Serbest olayı oluşturur:

*e UserInterface InputDevice Key Action Key: <name of the key> 
*e UserInterface InputDevice Key Action Code: <id of the key> 
*e UserInterface InputDevice Key Action Type: Pressed 
** end 
*e UserInterface InputDevice Key Action Key: <name of the key>
*e UserInterface InputDevice Key Action Code: <id of the key>  
*e UserInterface InputDevice Key Action Type: Released 
** end 

Olayların takip edilmesi için GirişAygıtı olaylarından geri bildirimleri tespit etmeniz gerekir.

xFeedback Register /event/UserInterface/InputDevice 
** end 

Oda veya masa cihazı üçüncü taraf bir giriş aygıtı algıladığında giriş aygıtı, KullanıcıArabirimi > Çevre Birimleri > BağlıCihaz durumunda listelenir. Giriş aygıtı, çoklu cihaz olarak bildirilebilir.

Örnek

Bu makalede bir Bluetooth uzaktan kumandanın tuşlarının oda veya masa cihazının bazı işlevlerini çalıştırmak üzere nasıl ayarlanacağının bir örneği bulunmaktadır.

Ek Bilgiler

Üçüncü taraf giriş aygıtlarının kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi Özelleştirme kılavuzunda bulabilirsiniz. En güncel sürümü seçin.

Cisco desteği (TAC) makrolar da dahil, üçüncü taraf kodunda hata ayıklamayı desteklemez. Makrolar ve üçüncü taraf kodlarla ilgili yardıma ihtiyacınız olması durumunda, şuraya göz atın: Cisco İş Birliği Geliştirici topluluğu Ayrıca, bu sitede çok sayıda geliştirici ve entegratör kaynakları vardır.