Hostitelům a spoluhostitelům schůzek Webex a schůzek v osobní místnosti se zobrazí oznámení, že někdo čeká na připojení. Klepnutím na oznámení otevřete seznam účastníků a přijmete lidi ke schůzce. Můžete je vpouštět po jednom nebo všechny najednou.

Při schůzkách v prostoru Webex může každý přijmout účastníky z lobby.

1

Klepnutím Otevřete seznam účastníků . Pokud jste obdrželi oznámení, že někdo čeká, klepněte na toto seznámení a otevřete seznam osob.

2

Osoby jsou uvedeny v části Čekající na připojení. Klepněte na tlačítko Přijmout všechny.

Můžete také klepnout na možnost Povolit každý jednotlivec.