Hostitelé a spoluhostitelé Webexu a schůzek v osobním pokoji uvidí oznámení, když někdo čeká na připojení. Klepnutím na oznámení otevřete seznam účastníků a přijímejte lidi na schůzku. Můžete je pustit dovnitř jednoho po druhém, nebo všechny najednou.

V prostorách Webex setkání, každý může přijmout účastníky z haly.

1

Klepnutím otevřete seznam účastníků. Pokud ti přišlo oznámení, že lidé čekají, klepnutím na něj seznam otevři.

2

Lidé jsou uvedeni v části Čekání na připojení. Klepněte na Přiznat vše.

Nebo klepněte na Přiznat na jednotlivce jeden po druhém, pokud dáváte přednost.