Værter og medværter for Webex og personligt lokale vil se en meddelelse, når nogen venter på at deltage. Tryk på meddelelsen for at åbne deltagerlisten og give personer adgang til mødet. Du kan lukke dem ind én efter én eller alle ad gangen.

I Webex-rummøder kan alle give deltagere adgang fra lobbyen.

1

Tryk for at åbne deltagerlisten . Hvis du har modtaget en meddelelse om, at personer venter, skal du trykke på den for at åbne listen.

2

Personerne er angivet under Venter på at deltage . Tryk på Give alle adgang .

Eller tryk på Give adgang for enkeltpersoner én efter én, hvis du foretrækker det.