Gospodarze i współprowadzący Webex oraz spotkania w pokoju osobistym zobaczą powiadomienie, gdy ktoś czeka na dołączenie. Stuknij powiadomienie, aby otworzyć listę uczestników i dopuścić osoby do spotkania. Możesz wpuścić je pojedynczo lub wszystkie na raz.

Na spotkania w przestrzeni Webex każdy może przyjmować uczestników z lobby.

1

Dotknij , aby otworzyć listę Uczestnik . Jeśli otrzymałeś powiadomienie, że ludzie czekają, dotknij go, aby otworzyć listę.

2

Osoby są wymienione w sekcji Oczekujące na dołączenie . Dotknij opcji Przyznaj wszystko .

Możesz też, jeśli wolisz, dotknąć opcji Przyznaj dla poszczególnych osób.