מארחת ומארחת משותפות של מפגשי Webex ופגישות פרטיות יראו הודעה כאשר מישהו מחכה להצטרף. הקש על ההודעה כדי לפתוח את רשימת המשתתפים ולהודות לאנשים בפגישה. , את יכולה להכניס אותם אחד אחד. או את כולם בבת אחת

בפגישות Webex חלל, כולם יכולים להודות למשתתפים מהלובי.

1

הקש על כדי לפתוח את רשימת המשתתפים . אם קיבלת הודעה שאנשים ממתינים, הקש על זה כדי לפתוח את הרשימה.

2

האנשים רשומים תחת המתנה להצטרף. הקש על הכול.

ניתן גם להקיש להתוודות על אנשים אחד על אחד.